Zusters van Geloof verhuizen naar Tielt

Foto Coghe

Vorig jaar werd beslist om de vijf zusters van het Geloof uit de Mervillestraat te Aartrijke te verhuizen naar Tielt. Er verdween een stuk geschiedenis uit Aartrijke, niet alleen voor de parochie maar ook voor de school die werd opgebouwd en uitgebreid door de zusters. Er werd een dankviering met receptie georganiseerd. Zuster Godelieve, zuster Bernadette, zuster Trees en zuster Cecile waren met enkele zusters uit Tielt aanwezig. Zuster Ides was afwezig wegens gezondheidsredenen en zuster Linda was er ook niet bij. Dankzij mensen van de school, oud-leerkrachten en mensen van de parochie werd er een mooie viering in elkaar gestoken met een offerstoet die verwees naar het religieuze leven van de zusters en naar hun werk voor de school. De zusters straalden en waardeerden het gebaar enorm. Er was veel volk voor de viering en ook voor de receptie die de gemeente aanbood.


(COGHE)