Geen everzwijnen meer te bespeuren in Vloethemveld

De populatie everzwijnen in Vloethemveld, die de voorbije jaren vaak vernielingen aanrichtte op landbouwakkers in Jabbeke en Zedelgem, is quasi volledig verdwenen.


Dat zegt Thomas Debonnet van Agentschap Natuur en Bos. De voorbije jaren zijn in het Vloethemveld meerdere drukjachten georganiseerd om everzwijnen te verjagen en te doden. "Vooral in de periode 2012-2013 waren er tientallen everzwijnen in het bosrijke gebied", zegt Thomas Debonnet. "Ze veroorzaakten grote schade aan gewassen van landbouwers uit de buurt. Daarop hebben we actie ondernomen, zijn er drukjachten geweest en hebben we in het bos camera's gehangen om de populatie in beeld te brengen." In het voorjaar werden nog drie everzwijnen geschoten.


De jongste maanden zijn er geen meer gepasseerd langs de camera's. "We vermoeden dat de everzwijnen er helemaal weg zijn", stelt Thomas Debonnet. (BHT)