Werken Woluwedal opnieuw vertraagd

RECYCLAGEPARK KRAAINEM WEL BEGIN JULI AL TERUG OPEN

Het Woluwedal is nog steeds een grote werf. En het ziet er naar uit dat het nog een tijd zo zal blijven.
Foto Lukas Het Woluwedal is nog steeds een grote werf. En het ziet er naar uit dat het nog een tijd zo zal blijven.
De tegenslagen bij de vernieuwing van het Woluwedal blijven maar duren. Nadat de werken eerder al tien maanden stillagen na een dispuut tussen de aannemer en AWV wordt nu ook de nieuwe einddatum van fase 1 door technische complicaties niet gehaald. Ondanks de nieuwe vertraging kan het recyclagepark van Kraainem, dat in april noodgedwongen moest sluiten, begin juli wel heropenen.

De totale vernieuwing van het Woluwedal, één van de drukste kruispunten in onze regio, had eigenlijk deze zomer moeten afgerond worden, maar al snel bleek dat die termijn niet gehaald zou worden omdat de werkzaamheden maar liefst tien maanden stillagen wegens een dispuut tussen aannemer Viabuild en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Om de achterstand deels in te halen, werd daarom eind maart beslist om enkele werken te versnellen. Zo werd sinds 10 april op de Statieplaats, de zone van de Oudstrijderslaan tussen de J. Thumasstraat en Woluwedal, gewerkt. Daar legde de aannemer eerst een nieuwe riolering aan en momenteel wordt het nieuwe wegdek er aangebracht. Samen met die werken wilde de aannemer ook de riolering en de koker van de Woluwebeek in de Leuvensesteenweg vernieuwen. Maar omdat de kraan die nodig was bij die werken meer plaats dan verwacht in beslag nam, konden er geen twee ploegen gelijktijdig aan de riolering en de nieuwe koker werken. Daarom worden de werken afzonderlijk na elkaar uitgevoerd en zullen ze pas eind augustus afgerond worden, en dus niet voor het bouwverlof.


De heropening van het recyclagepark komt evenwel niet in het gedrang. "De werken aan de Statieplaats zijn begin volgende maand wel afgelopen, zodat het recyclagepark van Kraainem zoals gepland op 11 juli de deuren kan heropenen", klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

Proefboringen

Door de vertraging kan de fasewissel niet begin maar pas ten vroegste eind augustus doorgevoerd worden. In fase 2 zal het verkeer opnieuw over één rijstrook in elke rijrichting beschikken. Er zal vanaf dan gereden worden op de nieuwe rijweg die op dat moment aangelegd zal zijn op de weghelft waar normaal gezien het verkeer in de richting van Vilvoorde rijdt. Ter voorbereiding van de tweede fase worden in de nachten van 19, 20 en 21 juni tussen 22 en 6 uur proefsonderingen uitgevoerd aan de weghelft waar normaal het verkeer in de richting van Sint-Lambrechts-Woluwe rijdt. De sonderingen zijn op bepaalde plaatsen nodig om de kwaliteit van de ondergrond te bepalen. De werken worden 's nachts uitgevoerd om de bijkomende hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden. Tijdens het uitvoeren van de proefboringen moet het verkeer vanuit Sint-Lambrecht-Woluwe de omleiding via het containerpark volgen, net zoals het verkeer uit de Oudstrijderslaan.


Verwacht wordt dat alle werken in het voorjaar van 2018 afgerond kunnen worden. De vertraging die nu opgelopen wordt, zal volgens AWV weinig aan die timing veranderen.