Moslimgemeenschappen vragen gemeenten om multiconfessionele begraafplaats aan te leggen: “Door corona kunnen wij overleden familie niet meer repatriëren naar land van herkomst”

De gemeente Zaventem bekijkt wat de mogelijkheden zijn voor een multiconfessionele begraafplaats op haar grondgebied.
Baert Marc De gemeente Zaventem bekijkt wat de mogelijkheden zijn voor een multiconfessionele begraafplaats op haar grondgebied.
De moslimgemeenschappen van Zaventem en Machelen hebben beide gemeenten gevraagd om een multiconfessionele begraafplaats aan te leggen. Die vraag komt er nu moslims door het coronavirus hun overleden familieleden niet naar hun land van herkomst kunnen repatriëren voor de uitvaartplechtigheid. In Machelen zegt men geen plaats te hebben, in Zaventem wordt bekeken wat mogelijk is.

In niet-coronatijden kiezen moslims er meestal voor om het stoffelijk overschot van hun overleden familieleden te repatriëren naar hun land van herkomst om hen vervolgens daar te begraven. “Maar door de coronacrisis ligt het vliegverkeer stil en hebben de meeste landen hun grenzen gesloten, waardoor de repatriëringen voorlopig onmogelijk zijn”, zegt Abderrahim Akichouh, voorzitter van de Zaventemse moslimgemeenschap Islah vzw. “Daarom hebben we nu een aanvraag ingediend voor de aanleg van een multiconfessionele begraafplaats in Zaventem. We speelden al langer met dat idee, maar door de uitbraak van het coronavirus hebben we onze aanvraag nu versneld ingediend.”

Mekka

Ook in buurgemeente Machelen diende de Diegemse moslimgemeenschap een aanvraag in voor de bouw van een multiconfessionele begraafplaats. Voor alle duidelijkheid: zo’n begraafplaats biedt plaats aan overledenen van verschillende culturen, niet alleen aan moslims. Concreet zou elke geloofsgemeenschap een eigen ruimte krijgen waar begravingen volgens hun cultuur kunnen gebeuren. “Op die manier kunnen we in ons geval rekening houden met de richtlijnen van de Moslimexecutieve”, aldus nog Abderrahim Akichouh. Bij moslims worden de graven zo ingericht dat overledenen met hun gezicht naar Mekka begraven kunnen worden. Een andere vereiste is dat ze niet begraven mogen worden in grond die eerder al voor andere concessies gebruikt werd.

De begraafplaats in Zaventem.
Baert Marc De begraafplaats in Zaventem.

Geen plaats voor

Bevoegd Machels schepen Magda Geeroms (N-VA) bevestigt dat de gemeente een aanvraag kreeg. “Maar we hebben de moslimgemeenschap laten weten dat we op onze kerkhoven van Machelen en Diegem geen plaats hebben voor zo’n multiconfessionele begraafplaats. We zijn wel bereid om de moslimgemeenschap te helpen bij hun zoektocht naar beschikbare ruimte in de rand.”

In Zaventem bekijkt bevoegd schepen Dirk Philips (Open Vld) momenteel nog wat mogelijk is. “Maar er zijn heel wat voorwaarden aan verbonden”, klinkt het. “Zo vraagt de moslimgemeenschap bijvoorbeeld om op elk graf een onbeperkte concessie te geven, wat in ons land niet toegestaan is. Maar we schieten het idee dus niet meteen af. Stel dat er toch een mogelijkheid voor bestaat, dan moeten we bekijken of we de begraafplaats zelf zullen beheren of zullen uitbesteden aan een intercommunale. Anderzijds is het misschien wat overbodig om in elke gemeente zo’n multiconfessionele begraafplaats aan te leggen. Dus misschien moeten we dit alles wat globaler bekijken.”

De Zaventemse oppositiepartij N-VA vraagt het schepencollege om bedachtzaam om te gaan met het voorstel. “We zijn er zeker niet tegen, maar we willen gewoon dat de gemeente goed nagaat wat mogelijk is en wat niet”, zegt fractieleider Erik Rennen.