Komst hotel definitief verleden tijd: gemeente koopt grond Felix Goossensstraat aan

De open ruimte op het einde van de Felix Goossensstraat blijft bewaard. Er komen wel zes à zeven sociale kavels voor jongeren die een band met Zaventem hebben.
Lukas De open ruimte op het einde van de Felix Goossensstraat blijft bewaard. Er komen wel zes à zeven sociale kavels voor jongeren die een band met Zaventem hebben.
De gemeente Zaventem gaat een grond van bijna 2 hectare in de Felix Goossensstraat in Nossegem aankopen. Daarmee komt er een definitief einde aan de plannen van een projectontwikkelaar om er een hotel neer te poten. Wel komen er zes à zeven sociale kavels voor mensen die een band met de gemeente Zaventem hebben. Voorts blijft het gebied een groene zone.

Het was op initiatief van schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V) dat de gemeenteraad het licht voor de aankoop maandagavond op groen zette. “Hiermee kunnen we dit prachtige Nossegemse dorpsgezicht voor altijd beschermen als groene zone”, aldus de schepen. “Er waren vroeger nog plannen van een ontwikkelaar om een hotel te bouwen. De bewoners hoeven zich nu geen zorgen meer te maken. Voor de aankoop maken we 1 miljoen euro vrij.”

Verlaagde prijs

Van de bijna 2 hectare is 30 are bouwgrond. “We hebben beslist dat er zes à zeven sociale kavels kunnen komen”, aldus nog Dewandeleer. “Het gaat dan om gronden die door de gemeente tegen een verlaagde prijs worden verkocht aan jongeren en jonge gezinnen met een band met de gemeente. De kavels komen tot waar de Felix Goossensstraat nog als straat is uitgerust. Vanaf de veldweg is en blijft de hele zone groen. Door de sociale kavels komen er deze legislatuur evenwel geen nieuwe woningen op de Kersenberg in Nossegem. De kandidaat-kopers die zich op de lijst hebben gezet, kunnen zich nu onder dezelfde voorwaarden kandidaat stellen voor de kavels aan de Felix Goossensstraat.”

Ideale ligging

“De ligging van die zes à zeven kavels is ideaal voor jonge gezinnen: in de dorpskern van Nossegem, die op haar beurt baadt in een rustige, mooie en groene omgeving”, vullen burgemeester Ingrid Holemans en schepen van Openbare Werken Martine Robberechts (Open Vld) aan. “Daarnaast zijn er heel wat vervoersmogelijkheden die in deze buurt samenkomen. De landelijke, kindvriendelijke en praktische ligging zijn een absolute troef.”