Heropstart werken Woluwedal nog steeds onduidelijk

AANNEMER MOET NEGEN MAANDEN WERK INHALEN DOOR DISCUSSIE MET AWV

Negen maanden nadat de werken op het Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe stilgelegd werden, is het nog steeds niet duidelijk wanneer er opnieuw gewerkt zal worden. Daardoor dreigen de werken - tot grote frustratie van de automobilisten die dagelijks over het drukke kruispunt moeten - een pak langer te zullen duren dan voorzien.

Volgende zomer zouden de ingrijpende werkzaamheden op het Woluwedal, het drukke kruispunt in Sint-Stevens-Woluwe waar de Leuvensesteenweg en de Woluwelaan elkaar kruisen, afgerond moeten worden. Maar sinds eind november wordt er niet meer gewerkt in 'de put van Woluwe'. Oorzaak was een probleem met de fundering. Die kon de nieuwe riolering immers niet dragen, omdat de ondergrond onvoldoende stabiel was. Ondertussen zijn we bijna negen maanden verder en nog steeds is er geen beweging te zien op de werf. Inmiddels werd wel beslist om de riolering elders in de werfzone te leggen. In mei werd gehoopt dat de werken nog voor het bouwverlof - of in het slechtste geval net erna - zouden kunnen hervatten, maar dat is niet het geval.


"Er loopt momenteel nog een bijkomend grondmechanisch onderzoek om na te gaan of de grond daar wel stabiel genoeg is om de riolering te dragen", zegt Marc Lauwers van aannemer Viabuild. "Ik verwacht dat dat onderzoek ten vroegste eind augustus afgerond zal zijn. Zodra die resultaten bekend zijn, zitten we opnieuw rond de tafel met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het studiebureau. Het is logisch dat de resultaten van het onderzoek allesbepalend zijn. Pas dan zal duidelijk zijn of en wanneer de werken hervat kunnen worden."

Complexe situatie

Ook bij AWV wil men nog niet op de feiten vooruitlopen. "Momenteel kunnen we absoluut nog niet zeggen wanneer er opnieuw gestart kan worden met de werken", zegt Kenneth Vanhoenacker, directeur investeringen bij Wegen en Verkeer. "Het lijkt allemaal heel lang te duren, maar het is een enorm complexe situatie om nu plots elders in de werfzone de riolering aan te leggen. Alles moet grondig onderzocht worden om te vermijden dat we opnieuw dezelfde fout maken. Daarom heeft de aannemer bijkomende grondsonderingen aangevraagd, want de kwaliteit van de ondergrond moet voor de volle honderd procent in orde zijn."


Doordat de werken nu al bijna negen maanden stil liggen, komt de einddatum van de werkzaamheden in het gedrang. "Het klopt dat het moeilijk wordt om nu al bijna negen maanden achterstand in te halen, maar we zullen er alles aan doen om te vermijden dat de werken uitlopen. We bekijken met de aannemer wat mogelijk is om de werken zoals bij de vooraf bepaalde termijn af te ronden."

Extra personeel?

Of de aannemer verplicht wordt om extra personeel in te zetten, laat AWV in het midden. "Maar het is één van de punten die tijdens de gesprekken op tafel zullen liggen", aldus Vanhoenacker.