Groen vraagt uitbreiding nachturen luchthaven, maar krijgt die niet

Via een resolutie in het Vlaams parlement hoopte oppositiepartij Groen de nachturen rond de luchthaven van Zaventem uit te breiden "om de nachtrust van de omwonenden te verbeteren". Maar de resolutie werd weggestemd door de meerderheid. Sp.a, die andere oppositiepartij, onthield zich.

Momenteel spreken we van nachtvluchten wanneer vliegtuigen landen en opstijgen tussen 23 en 6 uur. Groen wil dat die nachturen uitgebreid worden naar 22 uur en 7 uur. "De omwonenden van de luchthaven verdienen voldoende rust 's nachts", meent Vlaams parlementslid An Moerenhout. "Het zou de leefbaarheid van de regio ten goede komen."

Gevaren voor gezondheid

De oppositiepartij diende daarom een resolutie in. Daarin wordt verwezen naar de mogelijke gevaren voor de gezondheid van een teveel aan geluidsoverlast. "Experten zoals gezondheidseconoom Lieven Annemans of cardioloog Marc Goethals toonden meermaals het verband aan tussen de concentratie van vliegtuigbewegingen en hart- en vaatstoornissen bij de omwonenden van een luchthaven", gaat Moerenhout verder. "Ook studies bevestigen dat de gezondheidsschade die wordt aangericht door het lawaai van vliegtuigen reëel is. Daarom is het van cruciaal belang dat de Vlaamse regering zorgt voor een voldoende lange geluidsarme nacht voor de omwonenden. Op federaal niveau moet er dan weer zo snel als mogelijk een evenwichtige en duurzame vliegwet gestemd worden."


De resolutie van de groenen werd echter weggestemd door meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld. Oppositiepartij sp.a onthield zich. "Het is opvallend dat alleen wij voorstander zijn van een gezonde en voldoende lange nachtrust voor de omwonenden", liet Moerenhout na de stemming weten. "Ook het argument dat de meeste grote internationale luchthavens waaronder Frankfurt en Schiphol wel een nacht van acht uur tellen, kon hen niet overtuigen. In Vlaanderen duurt de nacht slechts zeven uur." (RDK)