Eric Van Rompuy gekant tegen uitbreidingsplannen luchthaven

Als het van Eric Van Rompuy (CD&V), volksvertegenwoordiger uit Zaventem en woordvoerder van de christendemocraten in de Kamer voor het luchthavendossier, afhangt dan komt er geen uitbreiding van Brussels Airport. De gewezen schepen wil dat de luchthaven zijn uitbreidingsplannen opbergt. "We hebben nood aan een vliegwet, maar de plannen van Brussels Airport hypothekeren de komst ervan." Van Rompuy is verbolgen over de info-avonden die de luchthaven vorige week organiseerde in Steenokkerzeel en Erps-Kwerps. "Brussels Airport heeft hiermee enorme onrust veroorzaakt in de Vlaamse oostrand en heeft tegelijkertijd het draagvlak voor een nieuwe vliegwet gehypothekeerd."


"Met de voorstellen om start- en landingsbaan 25L/07R te verlengen of de huidige taxibaan langer te maken, wil de luchthaven de vluchtschema's voor een groot deel verplaatsen naar de Vlaamse oostrand om zo Brussel te ontwijken. Hierdoor zou quasi de helft van de startende vliegtuigen kunnen opstijgen richting Leuven met gevolgen voor Kortenberg, Steenokkerzeel en Herent. Als ze richting Zaventem-centrum opstijgen zijn er problemen voor Sterrebeek en Tervuren. Ik vraag aan de luchthaven om te stoppen met de hoorzittingen en de voorstellen om de capaciteit van Brussels Airport te vergroten met nieuwe banen en routes die zware onrust scheppen in de Vlaamse rand." (RDK)