Binnenkort ook repeteren in CC De Factorij

Zaventemse verenigingen kunnen binnenkort ook repeteren in een lokaal in het cultureel centrum De Factorij in Zaventem. De verenigingen moeten er echter wel rekening mee houden dat indien het CC volledig afgehuurd is voor een evenement ze ook hun repetitielokaal kwijt zijn voor die dag.


Het was CD&V-gemeenteraadslid Hilde Van Craenenbroeck die maandagavond tijdens het vragenuur in de Zaventemse gemeenteraad vroeg of het mogelijk is dat verenigingen een repetitielokaal kunnen huren in De Factorij. "Bijvoorbeeld voor ons koor Omnia Cantica zou De Factorij een mooie thuisbasis zijn", zei ze. "Na de repetitie kunnen de koorleden dan nog iets drinken in de bar Bistro F."


Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) zegt dat de verenigingen gebruik mogen maken van het CC voor hun repetities. "Maar indien het cultureel centrum op een bepaalde dag volledig afgehuurd is door bijvoorbeeld een bedrijf, kunnen de verenigingen geen gebruik maken van het lokaal", laat Holemans weten. "Daarnaast zullen ze hun oude repetitielokaal dat ze van de gemeente huren ook niet meer permanent ter beschikking hebben. Daardoor bestaat de kans dat er op sommige dagen helemaal niet gerepeteerd kan worden. Als gemeentebestuur zullen we de directie van het CC dan ook vragen om verenigingen tijdig te verwittigen indien het repetitielokaal bezet zou zijn." (RDK)