ANPR-camera's zijn al goed begin

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN ZAVENTEM

In de Sterrebeekstraat komt heel wat sluipverkeer door met heel wat file als onaangenaam resultaat.
Foto Lukas In de Sterrebeekstraat komt heel wat sluipverkeer door met heel wat file als onaangenaam resultaat.
De verzadiging van de Brusselse ring bezorgt het centrum van Zaventem dagelijks heel wat fileleed. Met het oog op de optimalisatie van de ring wordt het de komende jaren zelfs nog een pak erger. Hoe krijgt men het sluipverkeer uit de straten?

Open Vld, CD&V en N-VA, de drie meerderheidspartijen in Zaventem, zijn het met elkaar eens dat nummerplaatherkenningscamera's dé oplossing zijn om doorgaand verkeer te weren. Wie geen bestemming in de gemeente heeft, wordt op de bon gezwierd wanneer hij voorbij zo'n ANPR-camera rijdt. Burgemeester en lijsttrekker van Open Vld Ingrid Holemans wil daarnaast samen met de bewoners een masterplan opstellen om via verkeersingrepen het fileleed aan te pakken. "Het motto is: wie niet in onze dorpskern moet zijn, zal moeten omrijden. Onder meer met eenrichtingsverkeer en straatlussen kunnen we woonbuurten ontlasten. Daarnaast zullen we het Vlaams gewest in de aanloop naar de werken voor de optimalisatie van de Brusselse ring op haar verantwoordelijkheid wijzen om in bijkomende weginfrastructuur of omleidingen buiten de dorpskernen te voorzien."

Fiets en openbaar vervoer

Behalve de inzet van ANPR-camera's tijdens spitsuren vindt N-VA-lijsttrekker Erik Rennen dat er volop ingezet moet worden op het promoten van het fietsgebruik en het openbaar vervoer. "En tijdens de optimalisatie van de Brusselse ring moeten we het aantal flitspalen in onze gemeente optrekken", klinkt het. "Ik verwacht evenwel dat we na de werken op de ring minder doorgaand verkeer in onze gemeente zullen moeten slikken."


Volgens CD&V is een resem maatregelen nodig. De meest ambitieuze is de aanleg van een tunnel tussen de E40 vanuit Leuven en de luchthaven. "Als Vlaanderen 3,5 miljard euro kan investeren voor de optimalisatie van de Antwerpse ring, dan moet dat ook kunnen voor de economische pool van de luchthaven", aldus lijsttrekker Bart Dewandeleer. "Daarnaast verzetten we ons tegen het mogelijke afsluiten van de Woluwelaan tussen de Jozef Van Damstraat en de Henneaulaan. Komt die knip er, dan wordt Sint-Stevens-Woluwe helemaal afgesloten. Ook moeten bedrijventerreinen zoals Keiberg beter ontsloten worden om sluipverkeer in de dorpskernen te voorkomen. Tot slot moeten er ook betere fietsverbindingen komen."


Volgens Amy Gille, lijsttrekker van Pro Zaventem (een samensmelting van oppositiepartijen sp.a en Groen, en enkele onafhankelijken), zal de mobiliteitsproblematiek de komende jaren alleen maar toenemen als er geen ander beleid komt. "De problemen zijn de laatste zes jaar sterk verergerd", vindt ze. "Er is overleg met het gewest en de buurgemeenten nodig om de problematiek in kaart te brengen. Door veilige fiets- en wandelroutes aan te leggen, kunnen inwoners voor hun woon-werkverkeer al sneller naar de fiets grijpen of te voet gaan. Daarnaast moet het doorgaand verkeer beperkt worden. Een globaal mobiliteitsplan met aandacht voor de leefbaarheid van de inwoners en de handelszaken dringt zich op."


"De verbredingswerken aan de Brusselse ring zullen het sluipverkeer en de files onvermijdbaar aanwakkeren", meent Jean-Paul Martens van oppositiepartij Leef!. "Een brede uitbreiding van de zones 30, het fikse belonen van het gebruik van openbaar vervoer en de verplaatsingen op twee wielen of te voet, belbusjes, het autodelen en enkele andere ingrepen zullen de pijn wat verzachten, maar ook na de werken aan de ring zal Zaventem veel verkeer blijven slikken." (RDK)