Actiecomité Sterrebeek2000 dient bezwaar in tegen 67 nieuwe woningen Sterea-project

Op het project van Sterea werden de voorbije jaren al verschillende woningen gebouwd. Nu is er protest tegen de mogelijke komst van nog eens 67 wooneenheden.
Mark Baert Op het project van Sterea werden de voorbije jaren al verschillende woningen gebouwd. Nu is er protest tegen de mogelijke komst van nog eens 67 wooneenheden.
Actiecomité Sterrebeek2000 heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de plannen van Sterea om 67 bijkomende wooneenheden op de site van de voormalige hippodroom in Sterrebeek te bouwen. Volgens het actiecomité zal het eerder aantal aangekondigde woningen op de site ruim overschreden worden.

Op de site van de voormalige hippodroom langs de Du Roy de Blicquylaan in Sterrebeek werd de voorbije jaren al een 18 holes golfterrein aangelegd en staan enkele tientallen wooneenheden in de steigers. De komende jaren wordt er ook een immers sportcomplex gebouwd. Maar nu werd een aanvraag ingediend voor nog eens 67 woningen, één handelszaak en twee ruimten voor vrije beroepen. Dat stoot echter op protest van actiecomité Sterebeek2000.

“Met deze vergunningsaanvraag wijkt Sterea af van het plan-MER en het masterplan”, zegt Luc Caluwaerts van Sterrebeek2000. “Volgens die plannen zouden er 218 woningen komen, maar na de realisatie van de 67 extra wooneenheden zal de teller op 245 woningen staan. Waar eindigt dit?”

Daarnaast tellen de woningen volgens het actiecomité geen privétuinen en zouden de parkeerplaatsen voor de handelszaak en de vrije beroepen bovengronds en niet ondergronds moeten. “Bovendien is de woondichtheid veel te groot en zijn er geen ontspanningsmogelijkheden zoals een speeltuin voorzien”, aldus nog Luc Caluwaerts. “We roepen de gemeente dan ook op om de plannen van de 67 extra wooneenheden niet goed te keuren.”