13 vrijwilligers staan kleuterjuffen binnenkort bij in klassen waar steeds minder Nederlands gesproken wordt

Juf Lucia in interactie met kleuters in haar klasje.
Baert Marc Juf Lucia in interactie met kleuters in haar klasje.
Op 27 januari gaat het taalproject ‘Babbelaars’ van de gemeente Zaventem van start. Vanaf dan zullen dertien vrijwilligers de juffen in de instapklassen en eerste kleuterklassen bijstaan. Het project komt er omdat steeds meer kinderen het Nederlands onmachtig zijn, waardoor kleuterjuffen hun werk niet meer naar behoren kunnen doen.

Afgelopen maandag keurde het schepencollege het project ‘Babbelaars’ goed. Concreet werden dertien vrijwilligers gevonden die vanaf maandag 27 januari in de instapklassen en de kleuterklassen in de gemeentescholen van Zaventem, Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe ingezet zullen worden.

“Dit project bleek noodzakelijk omdat we vaststelden dat niet alle kinderen in de scholen het Nederlands even goed machtig waren”, zegt Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Nederlands kunnen spreken is uiteraard een essentiële voorwaarde om in Vlaanderen alle aangeboden kansen ten volle te kunnen benutten en met dit unieke project proberen we aan dit probleem tegemoet te komen. De provincie Vlaams-Brabant liet ons inmiddels weten dat we bijkomende financiële steun mogen verwachten voor dit project.”

Kortrijk

Nadat de gemeente in het najaar bekend maakte dat het met het taalproject Babbelaars wilde starten, werd meteen naar competente begeleiders gezocht. “Uiteindelijk hebben we een bijzondere interessante groep van dertien enthousiaste kandidaten boordevol met ervaring kunnen samenstellen”, zegt schepen van Onderwijs en Gelijke Kansenbeleid Dirk Philips (Open Vld). “Onder de begeleiders zijn er werkzoekenden, half- en voltijds werkenden, gepensioneerden, maar ook studenten. De meeste begeleiders wonen in de buurt, al hebben we ook mensen uit Wetteren en Kortrijk. Vanaf maandag 27 januari zullen ze het Nederlands van onze kleuters op een speelse manier mee vorm geven. We streefden ernaar een duurzame samenwerking te realiseren en hebben daarom ook veel tijd geïnvesteerd in kennismakingsgesprekken tussen de kandidaten en de scholen. Daarnaast zullen we de inzet van deze mensen passend belonen met een kleine vergoeding.”

De gemeente zal de bijkomende steun verdelen over de drie gemeentescholen zodat de instapklassen en eerste kleuterklassen per dag twee uur extra taalstimulering krijgen.