Sp.a als Zandhoven 2018 naar verkiezingen

De sp.a-afdeling van Zandhoven trekt in oktober onder de naam Zandhoven 2018 naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het lokale partijbestuur kreeg daarvoor de toestemming van de nationale sp.a-top. "Onze afdeling kon in 2012 geen zetel behalen in de gemeenteraad en ging in de jaren nadien door woelige wateren. Deze naamswijziging symboliseert de nieuwe start die we willen maken", zegt lokaal voorzitster Sofie Van Tendeloo. "Door niet als sp.a naar de stembusslag te gaan, hopen we onze beweging ook te kunnen verbreden. Het doel voor de verkiezingen is duidelijk: minstens één verkozene afleveren, want anders tel je toch niet echt mee." Over de lijstvorming moet men binnen Zandhoven 2018 de komende weken wel nog verder brainstormen. (KDC)