Nieuwe energiecoöperatie plant zonnepanelen op sporthal

De vier oprichters van Zonnewind willen met zonnepanelen op sporthal Het Veld de CO2-uitstoot drastisch verminderen .
Evelyn Tiebos De vier oprichters van Zonnewind willen met zonnepanelen op sporthal Het Veld de CO2-uitstoot drastisch verminderen .
Vier opichters van Zonnewind, een nieuwe Zandhovense energiecoöperatie, hebben gisteren in het gemeentehuis de officiële oprichtingsakte ondertekend. Het burgerinitiatief wil de CO2-uitstoot drastisch verminderen met onder meer zonnepanelen en windmolens.

Danny Gladines is één van de drijvende krachten achter Zonnewind. "Ongeveer een jaar geleden smeedden we wilde plannen aan de keukentafel. Die werden steeds concreter en in juni zijn we specifieke projecten beginnne afbakenen. De ruiterhal van de Landelijke Rijverenigingen (LRV) is ons eerste echte project.


Daar zullen we over enkele weken zonnepanelen op het dak leggen." Naast de ruiterhal zal ook gemeentelijke sporthal Het Veld onder handen worden genomen met zonnepanelen en LED-verlichting.

Drie windmolens

Het grootste project zal in Pulle opgezet worden. Langs de E313 komen drie windmolens. "We hebben al gesproken met buurtbewoners en zij staan zeker niet afkerig tegenover het idee. Windschermen en bomen moeten de geluidshinder van de windturbines tot een minimum beperken."


Om dit deelproject te verwezenlijken werkt de vennootschap samen met Ecopower. Samen gaan ze nu over tot de aanvraag van een vergunning. "In het best mogelijke scenario kunnen we aan het einde van het jaar starten met de bouw van de molens."


Burgemeester Luc Van Hove (CD&V) is uiterst tevreden met de plannen van Zonnewind. Hij tekende eerder al het burgemeestersconvenant, een Europees initiatief om de uitstoot van CO2 op die manier drastisch terug te dringen.


Om hun projecten te financieren gaan de negentien vennoten van Zonnewind nu op zoek naar geïnteresseerden die coöperatieve aandelen willen kopen.. (TEA)