Mogelijk uitbreiding RUP Bogaerevelden

De gemeenteraad van Zandhoven buigt zich later deze week over een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor een deeltje van de wijk Bogaerevelden. In het gebied tussen de Oelegembaan en Liersebaan ligt een stukje recreatiezone dat via het RUP zou worden omgevormd tot woonzone. Op die manier kan de wijk nog wat verder uitbreiden. Hoeveel wooneenheden er dan exact kunnen bijkomen, is op dit moment nog niet duidelijk, want concrete verkavelingsplannen hebben de particuliere eigenaars nog niet op tafel liggen. "Als er ooit een uitbreiding komt, dan zal die hoe dan ook eerder beperkt zijn", zegt Zandhovens schepen van Ruimtelijke Ordening Steven Van Staeyen (CD&V). "Een deeltje zal trouwens worden voorbehouden voor sociale huisvesting." (KDC)