Eerste digitale gemeenteraad verloopt goed

Gemeentehuis Zandhoven
rv Gemeentehuis Zandhoven
In Zandhoven heeft donderdagavond de eerste gemeenteraad via Conference Call plaatsgevonden, waarbij je kan bellen met meerdere mensen tegelijk. De vergadering duurde een halfuurtje en is volgens de burgemeester gemoedelijk en gedisciplineerd verlopen. Vlaams Belangvoorzitter en lid van de gemeenteraad Paul Stulens liet op voorhand al weten dat hij niet wenste mee te doen aan de gemeenteraad. 

“Het was een heel rustige, gemoedelijke gemeenteraad, iedereen heeft zich beleefd en gedisciplineerd gedragen", aldus burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Aan de telefoon vergaderen is nochtans niet zo gemakkelijk, want als je door elkaar begint te praten, lukt het niet. Maar iedereen hield zich aan de regels, en praatte enkel wanneer hij of zij het woord kreeg.”

Vier agendapunten

De gemeenteraad duurde maar een klein halfuurtje, want er stonden maar vier punten op de agenda. Vlaams Belangvoorzitter en gemeenteraadslid Paul Stulens had op voorhand al laten weten dat hij niet zou deelnemen aan de gemeenteraad, omdat hij niet akkoord is met de gang van zaken en de punten op de agenda volgens hem niet hoogdringend waren. Mieke De Moor van Vlaams Belang nam wel deel aan de gemeenteraad. 

Het eerste punt ging over de goedkeuring van een wegtracé en de belofte van kosteloze grondafstand in Dorp in Pulderbos. Verder stond de goedkeuring van het wegtracé voor het nieuwe dorpspark in Massenhoven op de agenda. Daartegen kwamen heel wat bezwaarschriften binnen, en de oppositie onthield zich dan ook bij de stemming. CD&V stemde voor, dus het wegtracé werd goedgekeurd. Het derde punt was de herziening van het BPA voor het nieuwe Vrijetijdscentrum. Dat werd unaniem goedgekeurd, zodat de architect snel verder kan werken. 

N-VA zette nog een extra punt op de agenda over de steunmaatregelen aan Zandhovense ondernemers en verenigingen, maar ook dat punt was snel afgehandeld omdat het bestuur in de loop van vorige week al een gelijkaardig besluit nam. “N-VA vroeg wel nog of de zekerheid bestaat dat we deze maatregelen ook gaan uitvoeren”, aldus Van Hove. “De maatregelen worden binnenkort dan ook in beslissingen gegoten en komen op de volgende gemeenteraad om ze definitief goed te keuren.”

Het blijft nog afwachten of de volgende gemeenteraad, op 23 april, al ‘in real life’ kan doorgaan, of opnieuw via Conference Call zal plaatsvinden.