Twaalf appartementen boven nieuwe school

GEMEENTE INVESTEERT 5,5 MILJOEN EURO IN VIER GROTE PROJECTEN

Zo zal basisschool 't Blokje eruit gaan zien.
LV-Architecten. Zo zal basisschool 't Blokje eruit gaan zien.
Nog voor het eindejaar wil de gemeente de aannemer aanduiden die in Loenhout de nieuwe basisschool 't Blokje moet bouwen én de twaalf appartementen die erboven komen. Een investering van zo'n 12,8 miljoen euro, waarvan 7,3

miljoen gesubsidieerd wordt. De bouwwerken moeten in het voorjaar starten.


In 2014 stelde het gemeentebestuur een meerjarenplan op, met daarin het doel om in 2019 te beginnen met ontwerpen. Omdat de school echter fors bleef groeien, werd een versnelling hoger geschakeld. Nu zit de school ook verspreid over verschillende locaties, wat niet ideaal is.

500 leerlingen

"In 2013 waren er net iets meer dan 400 leerlingen, maar nu zijn er dat al 500", zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V). "Er werden ook containerklassen aangekocht. Toen hebben we beslist om door te bijten en sneller voor een nieuwe school te gaan."


De bouwplannen werden dit jaar ingediend en er kwamen geen bezwaarschriften binnen. Onlangs werd de bouwvergunning afgeleverd. "We hopen nu binnen dit en twee weken de aannemer te kunnen aanduiden", gaat Wouters verder. "Dan zouden we in het voorjaar van 2018 de bouwwerken kunnen starten."


De bouw van de school is een vrij complex dossier, omdat het om een deels publiek project gaat maar deels ook privé, namelijk met de twaalf appartementen. "In het publiek gedeelte zit de sloop van bestaande panden, de bouw van drie schoolgebouwen, de verbouwing van de Tiendeschuur en aanleg van twintig parkeerplaatsen", vertelt Wouters. "Het privé-gedeelte zijn de twaalf appartementen met achttien parkeerplaatsen. Die komen dus op grond van de gemeente te staan. De aannemer zal alles bouwen en moet ook binnen de vijf jaar de appartementen verkocht hebben. Daar krijgen we 515.000 euro voor. Dat gebeurt ofwel afhankelijk van de verkoop van de flats of anders na vijf jaar, als ze dan nog niet verkocht zouden zijn."

Klaar tegen 2021

De totale investering voor de school bedroeg voor dit jaar al zo'n 418.000 euro. Daar komt volgend jaar nog eens 3,85 miljoen euro bij en nog eens 6,02 miljoen euro in 2019 en 2,5 miljoen euro in 2020. Een totaal bedrag van meer dan 12 miljoen euro, waarvan wel 7,3 miljoen euro terugkomt via subsidies. De werken zullen verlopen in drie fases. De werken starten met de bouw van de blok voor het derde tot zesde leerjaar. Die komt op een braakliggend stuk grond aan de Kerkblokstraat. Bovenop de klaslokalen komen de twaalf appartementen. In een tweede fase volgt dan op dezelfde site de bouw van de klassen voor de kleuters en de eerste twee leerjaren. De oude gebouwen in de Kerkblokstraat zullen dan ook verdwijnen. Daar komt in de derde fase dan de bouw van de refter en de polyvalente zaal. Tegen 2021 moet alles afgerond zijn.