Relanceplan om handelaars, verenigingen en sociaal zwakkeren te ondersteunen na corona

Het gemeentehuis van Wuustwezel.
Toon Verheijen Het gemeentehuis van Wuustwezel.
De gemeente Wuustwezel werkt aan een relanceplan om de lokale handelaars (financieel) te ondersteunen na de coronacrisis. Ook de lokale verenigingen en de sociaal zwakkeren zullen de nodige ondersteuning krijgen. Alle politieke fracties in Wuustwezel hebben dat samen overlegd. Wij geven een overzicht van het plan dat de komende weken nog verder moet uitgewerkt worden

Ondernemers en handelaars

- Er wordt een nieuwe website gelanceerd om de lokale handelaars op een structurele en duurzame manier te helpen om hun aanbod bekend te maken. Bedrijven kunnen er vacatures op plaatsen en er komt een bedrijvengids.

- Inzetten op citymarketing en langlopende acties. Zo wordt gedacht om de horeczaken in de kijker te zetten. De lokale ondernemers zullen meer betrokken worden bij evenementen en ze kunnen eenmalig kosteloos deelnemen aan de eindejaarsactie. Er komt ook een digitale nieuwsbrief.

- Meer financiële ademruimte voor bedrijven, middenstand en zelfstandigen: de betalingstermijn voor sommige belastingen wordt uitgesteld.

- Marktkramers moeten niet meer betalen voor de standplaats en de elektriciteit.

- Foorkramers krijgen de retributie terug, die ze hebben betaald voor kermissen die niet zijn doorgegaan.

- Horecazaken kunnen hun terras kosteloos uitbreiden als er genoeg plaats is op het voetpad en na overleg met de gemeentelijke diensten.

- Ondernemers die een gebouw van de gemeente uitbaten, hoeven onder bepaalde voorwaarden geen huur te betalen voor de periode van de sluiting.

- Wie in grote moeilijkheden is gekomen, kan rekenen op een luisterend oor en specifieke coaching in samenwerking met Unizo en Dyzo.

Sociale maatregelen

- Wuustwezel Helpt was met 100 vrijwilligers die hulp boden aan 50 hulpbehoevenden een groot succes. 80-plussers werden opgebeld of een kaartje bezorgd met meer info.

- Voor de schoolgaande jeugd heeft de gemeente veel materiaal gekocht, zoals tablets voor kansarme gezinnen.

- De technische dienst heeft bijkomende wasbakken gemaakt voor de scholen en waar nodig worden gemeentelijke gebouwen gebruikt voor lesgeven of opvang.

- 55 spelpakketten bezorgd aan kinderen uit kansarme gezinnen.

- Voedselpakketten via de sociale kruidenier.

- Mensen met financiële problemen kunnen rekenen op steun van het OCMW

- Verenigingen kunnen bij de heropstart van de activiteiten gratis gebruik maken van gemeentelijk uitleenmateriaal. Voor de periode waarin geen activiteiten konden plaatsvinden, hoeven ze geen huur te betalen voor de gemeentelijke lokalen.

- De geannuleerde activiteiten worden ook meegenomen bij de verdeling van de subsidies en de groene lening van de verengingen wordt met een jaar verlengd.

- Er komt ook een overzicht waar zowel handelaars als verenigingen grote hoeveelheden beschermingsmateriaal kunnen kopen.