Politie controleert samenscholingsverbod: “Regels worden vrij goed nageleefd”

Het station van Essen.
Toon Verheijen Het station van Essen.
De politiezones in de noordrand hebben de voorbije dagen sterk ingezet op sensibiliseren rond het samenscholingsverbod, maar de regels worden in het algemeen goed nageleefd. In Essen zijn er toch al processen-verbaal opgesteld. “De overtreders komen vooral uit Nederland”, klinkt het bij politiezone Grens.

De politiezone Brasschaat heeft dagelijks twee interventieploegen rondrijden die specifiek toezicht houden op de opgelegde maatregelen door de overheid. “De controles zijn vooral gericht op handelspanden en naar personen op de openbare weg rond het samenscholingsverbod”, zegt korpschef Barbara Cloet van de PZ Brasschaat. “We hebben voorlopig nog geen boetes uitgeschreven. We hebben wel enkele uitbaters moeten aanspreken op hun overtreding, maar met onmiddellijk positief resultaat. We kunnen voorlopig alleen maar vaststellen dat de regels vrij goed worden opgevolgd en nageleefd.”

We kunnen voorlopig alleen maar vaststellen dat de regels goed worden nageleefd

Korpschef PZ Brasschaat Barbara Cloet

In Schoten is het ook vooral bij sensibiliseren gebleven. “We zien wel streng toe op het naleven van de maatregelen”, zegt Kristel Wouters van de PZ Schoten. “We proberen maximaal aanwezig te zijn op straat en doen extra toezicht op pleintjes en in parken en kijken ook toe of de regels voor de supermarkten en winkels worden gerespecteerd. We volgen de richtlijnen van het parket wat betreft handhaving.”

Hardnekkig

Zonechef Luc Gers van de politiezone Noord (Kapellen en Stabroek) beklemtoont ook dat het de eerste dagen vooral sensibiliseren is geweest. “Onze ploegen rijden dagelijks rond in de omgeving van risicoplaatsen zoals parken en warenhuizen. We reageren ook op élke melding die we krijgen rond het niet naleven van de richtlijnen, maar ook daar treden we in eerste instantie sensibiliserend op omdat het dikwijls toch uit onwetendheid is. Bij herhaling of hardnekkig volhouden gaan we uiteraard wel verbaliserend optreden.”

Sensibiliseren is gezien de ernst van de pandemie niet meer aan de orde

Evelyn Tiebos van PZ Voorkempen

Straffere taal klinkt er toch vanuit de politiezone Voorkempen (Brecht, Malle, Zoersel en Schilde). “Als politie blijven we de controle uitoefenen op de naleving van de federaal bepaalde richtlijnen. Er zijn dus constante controles, zowel op instellingen als op (samenscholingen van) mensen, waarbij sensibiliseren – gezien de ernst van de pandemie – niet meer aan de orde is”, zegt Evelyn Tiebos van de PZ Voorkempen.

Nederlanders

De PZ Grens (Essen, Kalmthout en Wuustwezel) heeft ook al pv’s moeten uitschrijven. “We leggen de klemtoon op sensibiliseren, maar jammer genoeg hebben we ook al moeten optreden voor hardleerse mensen die met hun eigen gezondheid spelen, maar net zo goed als met de gezondheid van ons allemaal. Helaas moeten we vaststellen dat de overtreders meestal uit Nederland komen. Ze zijn meer dan welkom in onze gemeenten, maar nu zou er toch eigenlijk dezelfde regel moeten gelden: blijf in uw kot. Wij zitten hier in Essen ook met heel veel Nederlanders die nog komen tanken hoewel daar eigenlijk geen wettelijke reden voor is want iedereen kan in eigen land tanken. Het risico op besmetting van ons maar ook voor hen neemt daardoor alleen maar toe. Maar gelukkig is bij de meeste van onze inwoners “the sence of urgency” wel degelijk aanwezig. Iedereen is goed op de hoogte dus ik meen dat er meer en meer pvs zullen opgesteld worden bij (bewuste) miskenning van de maatregelen.” In de zone Grens voeren de interventieploegen de controles uit, maar ook de andere teams voorzien volk voor extra patrouilles om de piekuren. De politiezone Grens doet nu ook controles aan de grensovergangen om ervoor te zorgen dat vooral Nederlanders hier niet meer komen tanken. Enkel bij noodzakelijke verplaatsingen mogen ze de grens nog over.

De politie controleert onder meer in Essen aan de grensovergang.
Facebook De politie controleert onder meer in Essen aan de grensovergang.

De meeste overtreders zijn helaas Nederlanders. Ze zijn echt welkom, maar liefst na de crisis. Nu zouden ze in Nederland ook moeten zeggen: blijf in uw kot

Korpschef PZ Grens Rudy Verbeeck

Richtlijnen parket

Stap 1 : Personen die geen gevolg geven aan de opgelegde maatregelen (bijvoorbeeld de uitbaters van handelszaken en instellingen die niet spontaan zijn overgegaan tot sluiting) zullen gesensibiliseerd worden. De politie stelt een registratiefiche op om het een en ander te kunnen opvolgen.

Stap 2: Als stap 1 geen positief gevolg kent, zal de politie een proces-verbaal opstellen dat wordt overgemaakt aan de burgemeester. In het kader van de gemeentewet kan de burgemeester een bestuurlijke maatregel opleggen, zoals een ontruiming of een sluiting.

Stap 3: indien de bestuurlijke maatregel niet wordt nageleefd, zal opnieuw een proces-verbaal worden opgesteld dat ook aan het parket wordt overgemaakt. Dat resulteert in een minnelijke schikking van maximaal 4.000 euro (500 euro vermenigvuldigd met 8 opdeciemen)

Stap 4 : In geval van herhaling of wanneer nieuwe inbreuken worden gepleegd op de federale maatregelen zal een nieuw proces-verbaal worden opgesteld en zal er gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. De straf op de kwalificatie ‘de bescherming van de gezondheid van verbruikers’ is een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en/of een geldboete van 26 euro tot 500 euro (vermenigvuldigd met 8 opdeciemen)