Op bezoek in oud vluchtelingenoord

De Polar Bear Association heeft in samenwerking met de Wuustwezelse Cultuurraad en in het kader van de herdenking van de "Groote Oorlog" een dagtrip georganiseerd naar Nunspeet. Daar was destijds een vluchtelingenkamp waar ook mensen uit Wuustwezel verbleven.


Toen de bezetting een feit was en het leven zich stabiliseerde keerden vele vluchtelingen terug naar huis, maar anderen bleven dan weer gewoon wel in Nederland. Het was toen dat de vluchtoorden ontstonden op afgelegen plaatsen. Op de Veluwe te Nunspeet was er zo'n vluchtoord. Daar hebben onder andere mensen uit Wuustwezel de oorlog doorgebracht. De trip is voorzien op zaterdag 27 mei om 8 uur aan de bibliotheek. Na ontvangst met koffie in de Veluvinne zal een historicus vertellen hoe het leven er aan toe ging in het vluchtoord. Na de lunch wordt er naar de site van het voormalige vluchtelingenkamp gereden. Hier is een gedenkplaat waar de plattegrond van het vluchtoord te zien is. Het kerkhof waar de Belgische overledenen werden bijgezet, wordt ook bezocht. Als afsluiter wordt het militaire luik belicht door een bezoek aan de Belgisch militaire begraafplaats te Harderwijk waar een interneringskamp was. Inschrijven door storting op rekening BE36 9731 0484 2381 t.a.v. Polar Bear Association met vermelding Nunspeet en aantal personen voor 15 mei. De kostprijs is 40 euro. (VTT)