Gemeentepersoneel betoogt tegen verdwijnen ambtenarenstatuut

Een zeventigtal personeelsleden van de gemeente Wuustwezel hebben gisteravond actie gevoerd. De gemeente wil uit besparingsoverwegingen niet langer werken met statutaire personeelsleden (ambtenaren), maar enkel met contractuelen. De vakbond kan daar mee leven, maar eist maatregelen om de financiële gevolgen te verzachten. De gemeente lijkt daar niet op in te willen gaan.

Enkele weken geleden was er al een syndicaal overleg waarbij de gemeente aankondigde dat ze niet langer statutaire personeelsleden zal aanwerven of benoemen, maar enkel nog contractuelen. Vooral in verband met ziekteverzekering en pensioenrechten heeft dat wel wat gevolgen. "Op zich is dat overal wel een tendens en willen we daar best deels in mee gaan, maar dan moeten er wel wat compensaties mee gepaard gaan", zegt Kirsten Casteleyn van ACV. "We denken dan bijvoorbeeld aan het opwaarderen van de laagste niveaus naar een hoger niveau, een aanvullende ziekteverzekering, vastbenoemd blijven bij promotie of verandering van dienst en een tweede pensioenpijler. De gemeente Wuustwezel wil daar absoluut niet in meegaan. Volgens het bestuur hebben de personeelsleden genoeg verlofdagen (35) en zou een aanvullende ziekteverzekering het ziekteverzuim in de hand werken."


Het overleg dateerde van 14 november. Intussen zijn al signalen gestuurd naar het gemeentebestuur dat het personeel zwaar ontgoocheld was en dat er acties zouden kunnen volgen. Daarom gingen maandagavond een zeventig personeelsleden over tot een stille actie. Ze brandden kaarsjes, vormden een 'erehaag' en hebben spandoeken ontvouwd. "Blijkbaar had het geen effect en zijn we zelfs compleet genegeerd. Het personeel is gekwetst naar huis gegaan. We gaan dinsdag zeker nog een schrijven richten aan de gemeente. Mogelijk volgen er nog acties."


Schepen voor Personeelszaken Sus Vissers (CD&V) was door de lange gemeenteraadszitting moeilijk bereikbaar gisterenavond. (VTT)