Gemeente wil historisch waardevolle panden beschermen

Het oude gemeentehuis van Wuustwezel.
Laenen Het oude gemeentehuis van Wuustwezel.
De gemeente werkt momenteel aan een beleidsvisie voor het erfgoed in de dorpskern van Wuustwezel. De bedoeling is om een aantal historische en waardevolle panden te behouden en ook te herstellen. Op 18 februari vindt er een informatiemoment plaats in het GC Blommaert.

De kerk met het kerhof errond, de kerkhofmuur, de woningen op de hoek van de Dorpsstraat met Achter D’Hoven en de Kloosterstraat zijn allemaal stukjes waardevol erfgoed dat het gemeentebestuur absoluut wil behouden. Daarom wordt er een beheersplan uitgewerkt voor de volgende 24 jaar voor het beschermd stads- en dorpsgezicht Dorpskern Wuustwezel. Het opstellen van dit plan en de bijhorende maatregelen gebeurt door een gekwalificeerd studiebureau in nauw overleg met het Agentschap voor Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid, de kerkfabriek van Wuustwezel, gemeente Wuustwezel, Erfgoed Voorkempen én de inwoners.