Eiland in Gemeentepark wordt in mei verwijderd

De oevers van het eiland zijn er slecht aan toe.
Foto Toon Verheijen De oevers van het eiland zijn er slecht aan toe.
Arbeiders van de gemeente starten in mei met het verwijderen van het eiland in de vijver van het gemeentepark.

De oevers van het eilandje zijn volledig aan het afkalven en het herstellen zou te duur zijn. Bovendien was er oorspronkelijk in de vijver ook geen eiland waardoor het open uitzicht opnieuw hersteld wordt. Het is nog niet duidelijk hoe lang de werken in beslag zullen nemen. Dat is dan weer afhankelijk van de hoeveelheid slib die in de vijver zit. Als dat een grote hoeveelheid is, dan bemoeilijkt dat de werken. Het is alleszins wel de bedoeling om eerst de bomen op het eilandje te rooien.

Fontein

Daarna wordt het volledig opgebroken. De boomwortels, de grond en de kasseien worden daarna afgevoerd. Ondertussen spuit de fontein ook opnieuw op volle kracht. Die moest hersteld worden nadat een van de kabels was doorgebeten.


De oeverbegroeiing is ondertussen ook gesnoeid om meer licht en ook meer sociale controle te krijgen.


De Lourdesgrot krijgt nog nieuwe banken en leerlingen van VITO in Hoogstraten maken momenteel een nieuwe brug voor in het park. Die wordt later geplaatst. (VTT)