Speelpleintje en nieuwe wandelroute zijn voorlopig laatste realisaties van BuurtBouwers

Het speelpleintje aan Spreeuwengoed en Bijengoed is getest en goedgekeurd.
Lieke D'hondt Het speelpleintje aan Spreeuwengoed en Bijengoed is getest en goedgekeurd.
De wijken Spreeuwengoed en Bijengoed in Wortegem-Petegem zijn een speelterrein rijker. Samen met de nieuwe Sint-Rochuswandelroute zijn op die manier de laatste twee projecten van het burgerbegrotingsproject BuurtBouwers gerealiseerd.

De gemeente Wortegem-Petegem liet haar inwoners mee beslissen wat er met het geld van de gemeente moest gebeuren. In BuurtBouwers konden ze verschillende projecten naar voor schuiven en na een stemronde werden een aantal initiatieven ook effectief gerealiseerd. Schepen van burgerparticipatie Maarten Van Tieghem (Open Vld) blikt tevreden terug op de eerste projectronde. “Onze inwoners hebben voorstellen ingediend en gestemd voor het type projecten die we voor ogen hadden: kleinschalige investeringen die ten goede komen van hun buurt en het sociaal leven in onze gemeente. In 2022 komt er, na analyse van het evaluatierapport, een nieuwe projectronde.”

Nieuw speelterrein

Sofie Nachtegaele zag in het stukje groen tussen de wijken Spreeuwengoed en Bijengoed de ideale locatie voor een kleine speeltuin en diende een voorstel in. Ondertussen is het speeltoestel geïnstalleerd en kunnen de kinderen uit de buurt er samen ravotten. Ook voor de ouders is het mooie plekje tussen de twee wijken een leuke ontmoetingsplaats. Ook schepen van jeugd Isabelle Van den Dorpe (Open Vld) is enthousiast, want de kinderen worden dankzij het speelpleintje gestimuleerd om meer buiten te spelen.

Sint-Rochusroute

Net als buitenspelen is ook wandelen gezond en dus diende Yves Voet, in de regio bekend als uitbater van B&B 22, een voorstel in om een nieuwe wandelroute te openen. Met de Sint-Rochusroute is ook dat gerealiseerd. De bepijlde wandeling van 12 kilometer start aan de Sint-Rochuskapel aan de Oudenaardseweg 38 en laat de wandelaars verborgen parels in de natuur en op monumentaal vlak ontdekken. “De route is ondertussen ook te raadplegen op het nieuwe wandelplatform Wandelen in de Vlaamse Ardennen”, zegt schepen van toerisme Veerle Nachtegaele (Open Vld).