Hulp bij invullen belastingen

In Wortegem-Petegem wordt op woensdag 10 mei door de FOD Financiën een zitdag georganiseerd voor het invullen van de belastingaangifte. Plaats van afspraak is de raadzaal van het gemeentehuis. Alle loontrekkenden en gepensioneerden kunnen er zich aanmelden van 13 tot 16 uur met hun aangifteformulier, pensioenfiches, weddefiches, aanslagbiljet, enz. (TVR)