CD&V pleit voor veilige schoolomgeving in Petegem

CD&V Wortegem-Petegem pleitte op de gemeenteraad voor een veiligere schoolomgeving in Petegem. De partij wil extra parkeerplaatsen en een permanente zone 30.


"Tijdens de actie 'Met de fiets naar school' stelden we vast dat de schoolomgeving in de Lindestraat té gevaarlijk blijft", vertelt fractieleider Pascal Van Merhaeghe. "Met de Sint-Martinuskerk, de kinderopvang Knipoog, de bouwwerf Ridobel, de kapsalons, de vrije basisschool Petegem, de opstapplaats van De Lijn, het woonzorgcentrum De Linde, de strijkwinkel, Bpost en de gemeentelijke basisschool De Kouter is het er vooral bij het begin en het einde van de schooluren een drukte van jewelste.


Om de verkeersveiligheid te verhogen stellen wij twee aanpassingen voor." Een eerste is een parkeerstrook voor 10 wagens aan het einde van de wegel die uitkomt in de woonwijk, achter de vrije basisschool. "Deze plaatsen kunnen eventueel voorbehouden worden voor het onderwijzend personeel, zodat in de Lindestraat 10 plaatsen vrijkomen." De partij pleit verder voor een permanente zone 30 in de volledige dorpskern. Na de bespreking in de gemeenteraad werd met algemeenheid van stemmen besloten dit punt te verdagen. De voorstellen zullen op korte termijn bekeken worden door de meerheid, en zo mogelijk worden uitgevoerd in de toekomst.


(TVR)