Burgers mogen aan de slag met 100.000 euro

INWONERS MOGEN ZELF STUK VAN BEGROTING BESTEDEN

Elke Wortegem-Petegemnaar kan vanaf 1 maart een voorstel doen om een stuk van de gemeentekas aan te spenderen. Het gemeentebestuur deelt in totaal 100.000 euro uit via een burgerbegroting. De Wortegem-Petegemnaren mogen zelf stemmen over de beste ideeën.

De inwoners van Antwerpen mogen elk jaar beslissen hoe een miljoen euro van het Antwerpse stadsbudget gespendeerd wordt en ook in Gent deelde het stadsbestuur vorig jaar 1,35 miljoen euro uit via een burgerbudget. Het is een populaire manier om inspraak en betrokkenheid te creëren, die nu ook in Wortegem-Petegem wordt gekopieerd. In totaal kunnen de inwoners er beslissen over 100.000 euro van het gemeentelijk budget. "We lanceren als eerste landelijke gemeente een dergelijk verregaand project rond burgerparticipatie", steekt schepen van Financiën Maarten Van Tieghem (Open Vld) van wal.


"Het project kreeg de naam 'BuurtBouwers', omdat het gericht is op kleine, nuttige veranderingen of creatieve projecten, die het leven in een straat, wijk of buurt nog aangenamer maken. Alle inwoners kunnen zelf voorstellen indienen, waarvoor een maximale toelage kan worden gevraagd van 5.000 euro per project. Het zijn ook de inwoners zélf, die voor de zomer dan uit alle ingediende projecten samen beslissen welke er worden uitgevoerd."

Hoogst scorende projecten

Het geld wordt gespreid over de verschillende deelgemeenten. "Bij het verdelen van de budgetten zal gekeken worden naar de hoogst scorende projecten per deelgemeente, zodat er in elke deelgemeente minstens één project kan worden uitgevoerd", vervolgt Van Tieghem. "Het resterende budget wordt over de best scorende projecten verdeeld, ongeacht de deelgemeente." Politiek getinte projecten of commerciële ideeën worden uitgesloten. Organisaties die op een of andere manier al gesubsidieerd worden door de gemeente Wortegem-Petegem, mogen ook niet meedoen.

Communicatiecampagne

De gemeente startte intussen met een communicatiecampagne, zodat inwoners kennis kunnen maken met het concept van een burgerbegroting. "Op sociale media lanceerden we een filmpje met nieuwe inwoner en bekende Vlaming Mout Uyttersprot - voornamelijk bekend voor zijn rol als Filip in De Kotmadam - en onze gemeentelijke conciërge Ingrid Vanherzeele. Alle inwoners krijgen midden februari ook een folder in de bus en er worden verder nog twee infomomenten georganiseerd."


Voorstellen indienen kan vanaf 1 maart tot eind april. "Het was een grote uitdaging om het idee van een burgerbegroting te hertalen naar de context van een landelijke gemeente van 6.400 inwoners. Maar ik ben er van overtuigd dat er heel wat expertise en creativiteit aanwezig is onder de Wortegem-Petegemnaren", besluit Van Tieghem. Meer info via www.wortegem-petegem.be/buurtbouwers.