Wordt publiek park dubbel zo groot?

GEMEENTE AAST OP EXTRA STUK WEILAND EN BOS AAN DE VISSCHERIE

Het park achter voormalige feestzaal De Visscherie krijgt straks een publieke functie en de kans is zeer groot dat de oppervlakte van die nieuwe groene long ook behoorlijk zal vergroten. De gemeente aast op een stuk weiland en bos dat op het park aansluit en in handen is van projectontwikkelaar Imroder. "De onderhandelingen lopen, maar als het lukt, hebben we meteen dubbel zoveel groen in het centrum", zegt burgemeester Karl De Clerck (CDV).

De Visscherie was vroeger een bloeiende feestzaal, die volk uit de ruime regio naar de gemeente trok. In het achterliggende park bevond zich met de Waterlelie een tweede feestzaal. Aan dat tijdperk kwam in 2010 een einde toen Rik Viaene er de activiteiten stopzette. Vier jaar later verkocht hij het gebouw aan bouwpromoter Kub, die het gebouw zal afbreken en er een luxueus appartementencomplex in dezelfde stijl zal bouwen. De gemeente kreeg als belofte dat het park en bijhorende parking van anderhalve hectare bij de voltooiing naar hen zou gaan. "Op die manier zou een publiek park in het centrum van de gemeente ontstaan", zegt burgemeester Karl De Clerck. "Die afspraak geldt nog altijd, maar ondertussen heeft zich een tweede opportuniteit voorgedaan. Projectontwikkelaar Imroder heeft in de wijk tussen de Leeg- en de Nieuwstraat nog eens stuk grond van 1,1 hectare, dat ingekleurd staat als parkgebied. Het gaat om een stuk weiland en een bos die op De Visscherie aansluiten. Zij hebben daar geen verdere plannen mee en daarom zijn we in onderhandeling om ze op te kopen. Als dit lukt, kunnen we die publieke groenzone in onze gemeente meteen verdubbelen. Drie jaar geleden stonden we al eens dicht bij een akkoord, maar een dergelijke aankoop paste toen niet in ons meerjarenplan. Nu gelukkig wel. In het noorden hebben we met de Mandelmeersen sinds 2015 al een mooie groenzone van 3,9 hectare. Het zou mooi zijn als we in het centrum nog eens een park van 2,3 hectare zouden kunnen openstellen."

De Waterlelie

Ondertussen is op de gemeenteraad een projectvoorstel goedgekeurd, waarmee de gemeente subsidies voor de aankoop en de bebossing kan aanvragen. De raad van Bestuur van Imroder beslist binnenkort over de verkoop. Het park van De Visscherie wordt opengesteld eens de bouw van de appartementen af is. Vraag blijft wat er met de verloederde feestzaal De Waterlelie in het park gebeurt. "Bouwpromotor Kub is de eigenaar van die zaal en ze is vergund voor horeca", zegt De Clerck. "Als ze plannen in die richting hebben, vragen we een zachte vorm van horeca, om de bezoekers niet te storen. Feesten lijken ons daar uit den boze, maar zo dicht op die appartementen lijkt me dat ook van hun kant niet wenselijk. De gemeente heeft alvast geen ambitie om de zaal over te kopen. Dat behoort niet tot onze kerntaken."

Burgemeester Karl De Clerck aan het stuk weiland achter De Visscherie waar de gemeente op aast.
VDI Burgemeester Karl De Clerck aan het stuk weiland achter De Visscherie waar de gemeente op aast.