Infosessie rond cyberpesten

In de bibliotheek van Wommelgem wordt op dinsdag 21 november om 20 uur een infosessie gehouden rond cyberpesten.


Steeds meer jongeren krijgen te maken met online pestgedrag en vaak weten jongeren, ouders en leerkrachten niet hoe ze daar mee om moeten gaan. Daarom organiseert het gemeentebestuur samen met een aantal basisscholen en de gezinsbond een gratis infosessie. Er wordt stilgestaan bij hoe cyberpesten werkt, wie zijn de daders en wie zijn de slachtoffers en bestaat er zo iets als de juiste aanpak? Tijdens de lezing krijg je voldoende bagage om cyberpesten aan te pakken, zowel binnen het gezin als in de klas. (ADA)