1,7 miljoen euro voor restauratie Fort 2 en 3

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), bevoegd voor Onroerend Erfgoed, kent premies van ruim 1,7 miljoen euro toe aan Wommelgem en Borsbeek voor de restauratie van twee forten van de Antwerpse Brialmontvesting. Fort 2 in Wommelgem ontvangt een bedrag van 704.937,40 euro voor de restauratie van schrijnwerk en metselwerk van het hoofdgebouw en de gedeeltelijke reconstructie van de oorspronkelijke gevels. Het Borsbeekse Fort 3 krijgt 1.067.536,15 euro toegewezen dat voornamelijk zal dienen voor de herbestemming van de linkergalerij van het fort. Deze lokalen worden ingericht als polyvalente ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten en tentoonstellingen. Om de toegankelijkheid te verbeteren zal ook de onmiddellijke omgeving van het fort worden opgehoogd tot het oorspronkelijke niveau. De Antwerpse fortengordel dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw, naar een plan van militair en bouwkundige Alexis Brialmont. De acht forten werden gebouwd om Antwerpen te beschermen tegen buitenlandse invasies. Hoewel ze uiteindelijk geen al te grote rol hebben gespeeld in W.O. I en II, werden ze wel gezien als internationale prototypes van grootschalige stadsverdediging. Fort 2 werd in 1977 aangekocht door de gemeente Wommelgem en kreeg een nieuwe bestemming als natuur- en recreatiegebied. (TEA)