‘Brokkelbrug’ over E313 in Wijnegem en Wommelgem definitief dicht tot vervanging in 2022

De brug van de Wijnegemsteenweg over de E313 is afgesloten vanwege gevaar.
Benoit De Freine De brug van de Wijnegemsteenweg over de E313 is afgesloten vanwege gevaar.
De brug van de Wijnegemsteenweg over de E313 in Wommelgem blijft permanent afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat blijkt na bijkomende inspectie en analyse door het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement MOW. De brug wordt niet versneld afgebroken zodat voetgangers en fietsers de brug kunnen blijven gebruiken. Wel zullen er aan verhoogde frequentie grondige inspecties gebeuren om te loskomend beton tijdig te detecteren. In 2022 zal er een nieuwe brug over de E313 gebouwd worden.

Uit de verschillende onderzoeken die de afgelopen weken op de brug gebeurd zijn blijkt dat de voorspankabels die brugoverspanning dragen door ouderdom en slijtage spanning verliezen. Hierdoor neemt de draagkracht van de brug af en komt de constructie onder druk te staan. Eén gevolg daarvan is dat het beton rond de kabels verbrokkelt en los komt. Het is dus belangrijk dat verdere significante belasting van de constructie vermeden wordt. Daarom is het niet wenselijk nog geregeld zwaar vervoer over de brug te laten rijden. Om ieder risico uit te sluiten heeft het Agentschap Wegen en Verkeer besloten de brug volledig af te sluiten voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers mogen wel gebruik maken van de brug.

Drama voor buurtbewoners

Voor de buurtbewoners betekent dit een klein drama. “We hebben er op aangedrongen de brug wel voor fietsers en voetgangers open te laten maar voor wagens en ander gemotoriseerd vervoer is de brug dus niet meer toegankelijk”, vertelt burgemeester Gys. Het sluiten van de brug betekent een grote ramp voor buurtbewoners en zorgt voor extra hinder op de Doornaartbrug. “Dat is een passage waar nu heel wat verkeer van de KMO-zone langsrijdt. Voor de buurt betekent dit twee jaar lang extra verkeershinder.”

Dat de brug nu plots definitief dichtgaat, vindt Gys een beetje vreemd. “Het verbaast me eigenlijk dat het agentschap deze beslissing neemt. Die brug wordt regelmatig gecontroleerd. We zullen maar vertrouwen op de expertise van hun ingenieurs.” De brug herstellen heeft volgens Gys blijkbaar geen zin omdat de brug in 2022 sowieso vervangen zou worden. “We gaan er nu op aandringen dat die datum vervroegd wordt. De gesprekken hierover staan al ingepland.” 

Maar het AWV laat al weten dat de brug niet versneld zal afgebroken worden. “Door de brug te laten staan blijft een veilige as voor actieve weggebruikers behouden. Gemotoriseerd verkeer zal van de brug van de Doornaardstraat kunnen gebruik maken. Hier zullen voetgangers en fietsers dan weer geweerd worden. Om in tussentijd te vermijden dat er nog beton loskomt van de brug zal het inspectieritme verhoogd worden, waarbij er naast geregelde visuele inspecties initieel ook één keer per maand een grondige inspectie met hoogtewerkers zal gebeuren om eventueel loszittend beton te detecteren”, klinkt het bij het Agentschap.

Nieuwe brug in 2022

Het agentschap is volop bezig met de voorbereiding van de bouw van een nieuwe brug. De technische studie is bijna afgerond en de vergunningsaanvraag voor de nieuwe brug zal dit jaar ingediend worden. Deze zal onder meer rekening houden met een eventuele verbreding van de E313 en ook ruimte laten voor een nieuw fietspad onder de brug. Gezien er belangrijke industriële gasleidingen lopen langs de E313 die mogelijk moeten verplaatst worden voor de bouw van deze nieuwe brug kunnen de werken niet vroeger starten dan 2022.

De brug van de Wijnegemsteenweg over de E313 is afgesloten vanwege gevaar.
Benoit De Freine De brug van de Wijnegemsteenweg over de E313 is afgesloten vanwege gevaar.