Woningen voor 65-plussers

De raad wijzigde het lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen aan 65-plussers. Wingene beschikt binnenkort over 255 sociale huurwoningen waarvan er 136 vallen onder studio's, 1 en 2 slaapkamer-entiteiten. Op basis van deze cijfers kan men 45 woningen of appartementen voorbehouden voor 65-plussers. Momenteel worden er als 23 woningen voorbehouden in de Warande en de Peerstalvoetweg. Het project van 8 appartementen met brancardlift in de Tramstraat nabij het woonzorgcentrum, is een ideale opportuniteit om het toewijzingsreglement uit te breiden zodat men nu 31 woongelegenheden kan toewijzen aan 65-plussers. (DJP)