Uitbreiding waterzuiveringsnetwerk

In het voorjaar van 2016 start Aquafin samen met de gemeente Wingene en de provincie West-Vlaanderen met rioleringswerken in de Ruiseledesteenweg in Wingene. "Aquafin wil het afvalwater van de Ruiseledesteenweg verzamelen in één centraal punt in de Tieltsteenweg", vertelt Stefan Imbrechts, projectmanager bij Aquafin. "Een deel van het afvalwater zal wegstromen via een nieuw te bouwen pompstation aan de Ringbeek. Vanaf dat pompstation wordt het afvalwater dan via een persleiding verpompt naar de aan te leggen collector in de Ruiseledesteenweg, die aansluit op de Tieltsteenweg. Van daaruit wordt het afvalwater afgevoerd naar het zuiveringsstation." (DJP)