Toelage voor wateroverlast-bescherming

Wingene kreeg de laatste jaren regelmatig te kampen met wateroverlast door extreme weersomstandigheden.

De gemeenteraad gaf nu zijn goedkeuring voor een toelage aan bewoners die zelf maatregelen treffen tegen wateroverlast, ze kunnen de helft van hun factuur met een maximum van 350 euro terugbetaald krijgen.


Raadslid Fabienne Allaert (Burgerbelangen) was verwonderd, want twee jaar geleden had hun fractie eenzelfde voorstel gedaan dat toen werd weggestemd door de meerderheid. Het idee heeft nu verder kunnen rijpen.


Om overstromingsgevaar tegen te gaan, worden ook structurele maatregelen genomen. In Zwevezele komen nieuwe waterbufferbekkens in de omgeving Watermolenstraat en op de Hille. In Wingene werd recent een waterkeermuur langs de Ringbeek en de berm langs de Ruiseledesteenweg aangelegd. De provincie plant nog een aantal aanvullende werken in samenwerking met Pittem zullen bufferende ingrepen plaatsvinden tot aan de Veldekens. Daarnaast werkt men met de provincie samen om tussen de Ruiseledesteenweg en de Hoogweg een bufferbekken aan te leggen met een oppervlakte van ongeveer drie hectare, achter het voormalige Sint-Amand-rusthuis. (DJP)