Rioleringswerken Ruiseledesteenweg

Naar aanleiding van de aanleg van een fietspad op de Ruiseledesteenweg gaan de gemeente en Aquafin er ook gescheiden riolering aanleggen. Ook de Rokerstraat, Huisakkerstraat en een zijtak van de Ruiseledesteenweg aan de Beer krijgen een gescheiden stelsel. Aan de Ringbeek komt een pompstation om het vuil water richting centrum Wingene te sturen. De betonverharding op de weg wordt vervangen door asfalt. De kosten bedragen 2,9 miljoen euro, waarvan 404.000 euro voor de provincie voor het fietspad, 1,77 miljoen voor Aquafin en 746.000 euro voor de gemeente. Na aftrek van subsidies zal de gemeente nog 590.000 euro moeten betalen. Tegelijkertijd zal de gemeente ook de nutsleidingen laagspanning ondergronds brengen en nieuwe openbare verlichting plaatsen voor 328.731 euro. (DJP)