Led-verlichting op Sint-Jan

Voor de sanering van het centrum Sint-Jan is voorzien in het ondergronds brengen van de laagspanning en de plaatsing van een nieuwe openbare verlichting. De nieuwe LED-verlichting komt er binnen de zone 50, enkel de Keukelstraat wordt niet vernieuwd omdat die pas twee jaar terug werd aangepast. De kosten zijn geraamd op 178.791 euro. (DJP)