Keermuur aan Ringbeek tegen wateroverlast

Districtingenieur Jan Desaever, schepen Walter Yde, directeur waterlopen Jan Vandecavey en burgemeester Hendrik Verkest op het stuw bij de keermuur.
Foto Joris Defour Districtingenieur Jan Desaever, schepen Walter Yde, directeur waterlopen Jan Vandecavey en burgemeester Hendrik Verkest op het stuw bij de keermuur.
Nu het einde van de werken aan de Ruiseledesteenweg in zicht is, werd ook een belangrijke realisatie op de Ringbeek voorgesteld. Na de wateroverlast van 28 juli 2014 nam de gemeente samen met het provinciebestuur het initiatief om werken uit te voeren tegen wateroverlast in het Ringbeekbekken.

"Op vandaag is er al heel wat gerealiseerd, in 2015 hebben we stroomopwaarts de Huisakkerstraat bij asfalteringswerken verlaagd om het overstromingsgebied uit te breiden en tegelijkertijd werd de Lijkstraat verhoogd om het water beter te kanaliseren", aldus burgemeester Hendrik Verkest. Aan de Ruiseledesteenweg stond de provinciale dienst waterlopen in voor de bouw van een keermuur aan de Ringbeek en werd een stuw gebouwd om het stroomafwaartsgebied te beschermen, goed voor een investering van een kleine 100.000 euro. De gemeente zelf financierde de aanleg van een verhoogde berm. Met deze ingreep kan 27 miljoen liter water gebufferd worden. De omliggende eigenaars zijn blij met de werken, maar zijn toch voorzichtig.


"De schrik blijft er nog altijd inzitten", zegt fietsenhandelaar Eddy Vandevijvere. "We kregen een eerste keer overlast in 2005, vermoedelijk omdat een landbouwer toen zijn weilanden had opgehoopt. Drie jaar terug stond alles onder water, de kracht van de stroming die er toen was, maakt ons toch nog bang. Maar goed, er is hier goed werk verricht en hopelijk weten de ingenieurs wel wat ze doen. De burgemeester vroeg me nog 'Wat denk je er van?' Ik heb gezegd dat ik niet denk, maar afwacht wat er zal gebeuren bij een volgende grote regenvlaag", aldus Eddy. Volgend jaar zal het provinciebestuur nog een bufferbekken bouwen op de Ringbeek en Steenbeek stroomafwaarts op 3,5 hectare grond die het OCMW ter beschikking stelt aan de Hoogweg. "Door verschillende bermen kan er ongeveer 53 miljoen liter water gestockeerd worden", aldus nog directeur Jan Vandecavey van de dienst waterlopen van de provincie. (DJP)