Gemeente investeert 12 miljoen euro

Wingene plant in 2016 heel wat investeringen voor in totaal 12 miljoen euro. De belastingen blijven gelijk.

Het grootste deel van de investeringen of 8,6 miljoen euro gaat naar riolerings- en wegenwerken, zoals de doortocht Hille, Beernemsteenweg, Ruiseledesteenweg, Sint-Jan, de ambachtelijke zone Wildenburg, Kaplotestraat en Galgenstraat. De aankoop van gronden aan de Hoogweg zal 675.000 euro kosten. De aankoop en renovatie van de pastorij Sint-Jan, waar de kinderopvang is gevestigd, wordt geraamd op 350.000 euro. De omgevingswerken aan wzc Amphora zijn geraamd op 170.000 euro en 325.000 euro gaat naar investeringen voor politie en brandweer. De renovatie van het dak van de Feniks en de bibliotheek zal 250.000 euro kosten. Voor de bouw van de kinderopvang Zwevezele wordt in totaal 450.000 euro uitgetrokken. Het dossier De Kaplote staat ook op de lijst met 355.000 euro voor restauratie, studiewerk en noodzakelijke tijdelijke ingrepen. De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting wordt voor 2016 behouden op 7,8% en de gemeentelijke opcentiemen op 1600. (DJP)