Eretitel voor gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris Christiaan De Meulemeester ging met ingang van 1 oktober met pensioen. Vanwege het gemeentebestuur wenst men hem de titel van eregemeentesecretaris toe te kennen als teken van erkentelijkheid voor het uitoefenen van zijn functie. Om dit te kunnen doen, moest de gemeenteraad een reglement vaststellen voor het toekennen van een eretitel aan gewezen personeelsleden in decretale graden. Tot nu bestond geen dergelijk reglement, en dit werd nu aangenomen. Voorwaarden zijn: ten minste 25 jaar dienst hebben op het ogenblik van opruststelling, geen ongunstige evaluatie hebben gekregen tijdens de loopbaan en geen tuchtstraf of sanctie hebben gekregen. In geheime zitting werd de titel van eregemeentesecretaris toegekend aan Christiaan De Meulemeester. (DJP)