Einde aan bruin water?

SINT-JAN REAGEERT OPGELUCHT OP AANGEREIKTE OPLOSSINGEN

Eddy Vandevyvere is blij met zijn helder water.
Foto DJP Eddy Vandevyvere is blij met zijn helder water.
Verschillende inwoners van Wingene hebben al een hele tijd last van (roest)bruin kraantjeswater door de gietijzeren leidingen. Aan het einde van de gemeenteraad maandagavond beloofde De Watergroep dat de ellende bijna voorbij is.

Van een totaal net van 245 kilometer, heeft Wingene nog 54 kilometer gietijzeren buizen die dateren uit de jaren '60 en '70. Die zorgen al maandenlang voor problemen met roestbruin water. Na hun vorige actie op Sint-Jan had de partij Burgerbelangen de probleemadressen een uitnodiging bezorgd voor de gemeenteraad. Enkelen daagden op en konden hun grieven kwijt bij de mensen van De Watergroep, die aanwezig waren.

Eind juni oplossing

"Wat wordt er ondernomen voor de dringende vervanging van de gietijzeren buizen? En hoe zullen jullie de gedupeerden compenseren?", vroeg schepen Hedwig Kerckhove aan De Watergroep. Ghislain Debyser van De Watergroep schetste daarop het probleem op de kaarten van het waternet. Het cruciale punt bleek te zijn waar de gietijzeren leidingen samenkomen op het kruispunt van de Ruiseledesteenweg en de Tieltstraat. De verschillende richtingen van het water zorgen ervoor dat het opwoelt in de buizen, waardoor deze roesten. Men gaat nu op zoek naar een constante richting. Volgende week zullen de leidingen in het centrum ook twee opeenvolgende nachten gespoeld worden. Tegen eind juni zouden de problemen grotendeels opgelost moeten zijn. In het najaar hoopt men te starten met de vervanging van de eerste buizen aan de Ruiseledesteenweg.

Vergoeding

De vergoeding van de gedupeerden ligt moeilijker. De Watergroep raadt aan om klachten te melden aan de klantendienst, die elk geval individueel zal bekijken. Directeur Suenens zal wel voorstellen om in de probleemgebieden de hoeveelheid gratis water systematisch te verhogen. De Watergroep benadrukt dat inwoners dag en nacht naar de wachtdienst mogen bellen, zodat die goed weten waar de problemen zich voordoen. Zowel meerderheid als oppositie konden zich vinden in de aangereikte oplossingen.


Ook de inwoners reageren positief. Martin Duyck, de voorzitter van het Bewonersplatform van Sint-Jan, meldde de klachten al anderhalf jaar geleden aan het gemeentebestuur. "We kregen toen de raad om onze klachten gebundeld over te maken aan De Watergroep. Dankzij onze stappen werden de leidingen geregeld gespoeld, maar dat was niet voldoende. Hopelijk zullen de oplossingen die nu worden voorgesteld de situatie wél verbeteren", zegt hij.


Ook fietsenhandelaar Eddy Vandevyvere van de Ruiseledesteenweg is opgelucht. "De toestand is al verbeterd. Tot enkele weken geleden was ons water 'flauwe koffie'. Je kon je onmogelijk wassen in dat bruine water. De spoelingen zijn zeker een goede zaak", zegt hij. Toch betreurt hij de kosten. "Het is jammer dat we de volle pot hebben moeten betalen voor dat slechte water. Ze zouden wel een tussentijdse factuur mogen laten vallen als compensatie. Bovendien kwam er pas schot in de zaak nadat de politiek zich moeide", besluit hij.