Beschadigde asfaltlaag Predikherenstraat wordt in april hersteld

De gemeente Wingene vraagt weggebruikers om de uitwijkstroken in de Predikherenstraat goed te gebruiken
RV De gemeente Wingene vraagt weggebruikers om de uitwijkstroken in de Predikherenstraat goed te gebruiken
De gemeente Wingene plant dit voorjaar herstellingswerken aan de beschadigde asfaltlaag in de Predikherenstraat. Door de werken in de Beernemsteenweg wordt de smalle straat druk gebruikt als omleidingsroute en dat laat z’n sporen na.

“In het eerste deel van de Predikherenstraat, aan de kant van de Vagevuurstraat, is de asfaltlaag aan de zijkant in slechte staat”, weet schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove (CD&V). “Dat zal hersteld worden, maar om de werken goed uit te voeren hebben we voldoende hoge temperaturen nodig. Vermoedelijk starten deze werken daardoor pas ten vroegste in april.” Verderop in de Predikherenstraat, richting het centrum van Wingene, zijn naast de weg putten ontstaan. “In deze zone hebben we bijna een jaar geleden tien uitwijkstroken aangelegd. We vragen uitdrukkelijk aan alle weggebruikers om elkaar enkel ter hoogte van deze stroken te kruisen om de schade aan de verharding en aan de bermen te beperken.”

Hinder beperken

De gemeente houdt bij het inplannen van de herstellingswerken ook rekening met de fasering van de werken in de Beernemsteenweg om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Naast de geplande asfalteringswerken gaat de gemeente ook na of een wegversmalling mogelijk is tussen de Vagevuurstraat en de Balgerhoekstraat. Zo zou er meer ruimte zijn voor fietsers terwijl de snelheid van gemotoriseerd verkeer afgeremd wordt.