Stad vraagt contract met uitbater Stadsboerderij te ontbinden

Het stadsbestuur heeft aan de gemeenteraad gevraagd om de samenwerking met Greenmarx bvba, de uitbater van de Stadsboerderij in Wilrijk, stop te zetten. Dat doet het naar eigen zeggen omdat het vertrouwen met de erfpachter onherroepelijk geschaad is. Binnen twee weken wordt een beslissing verwacht.

Dat het niet botert tussen het stadsbestuur en Greenmarx, de uitbater van de Stadsboerderij in Wilrijk, is geen geheim. Het is zelfs zover gekomen dat het vertrouwen volgens de stad niet meer hersteld kan worden en dat het contract ontbonden moet worden. "Het college heeft aan de gemeenteraad gevraagd om de overeenkomst met Greenmarx bvba te ontbinden. Het beloofde concept werd nooit uitgevoerd, de erfpachthouder laat na om een investeringsplan op te maken of voor te leggen en de vragen over de situatie ter plaatse vanuit de stad blijven systematisch onbeantwoord waardoor een grondige controle in het kader van het algemeen belang onmogelijk wordt. Verder zijn er onrechtmatig uitgevoerde werken en stedenbouwkundige inbreuken vastgesteld en wordt de aanleg van de in de erfpachtovereenkomst voorziene baangracht door rio-link bemoeilijkt", vertelt Liebeth Brzyck van het kabinet-Nabilla Ait Daout (N-VA).

"Gelukkiger dan ooit"

Johan Peeters (sp.a) was van in het begin al fervent tegenstander van de beslissing om de vroegere kinderboerderij te privatiseren. Hij reageert dan ook erg tevreden op de beslissing van het college. "Ik ben gelukkiger dan ooit. Het is al lang duidelijk dat de erfpachter niet aan de verwachtingen kon tegemoetkomen", aldus Peeters.


Uitbater Pieter Marx slaat geen mea culpa. "De stad blijft sinds het begin op essentiële punten in gebreke. Nooit heeft ze hier enige constructieve actie genomen, tot we ten einde raad de stad zelf formeel in gebreke hebben gesteld. Dit gebeurde reeds in mei van dit jaar. Recent werd bovendien nog een nieuwe en zwaarwichtige vervuiling op het terrein vastgesteld, waarover de stad weigert te communiceren. Dit is kenmerkend voor hoe de stad dit dossier gedurende meer dan 3 jaar heeft mismeesterd." (ADA)