Kleine Struisbeek krijgt meer natuurlijke loop

De provincie start vandaag met een meer natuurlijke inrichting van de waterloop. De Kleine Struisbeek krijgt daardoor meer ruimte voor water. De werken zullen twee maanden duren. Fietsers op het fietspad langs de Doornstraat moeten tijdens deze periode naar de overkant van de baan verhuizen.


Om de Kleine Struisbeek een meer natuurlijk karakter te geven, starten er binnenkort werken aan de waterloop. De provincie verlegt de beek met grote meanders en maakt de oevers veel flauwer. Gedeputeerde van integraal waterbeleid, Rik Röttger: "Hierdoor zal de waterloop meer water kunnen bufferen, een ingreep tegen natte voeten. De beek zal meer opgaan in het landschap waardoor ook de planten en dieren naast de waterloop betere kansen krijgen." (BJS)