Boeksveldplein en omgeving krijgen make-over

De omgeving van het Boeksveldplein is al jaren aan vernieuwing toe.
Google Maps De omgeving van het Boeksveldplein is al jaren aan vernieuwing toe.
De omgeving van het Boeksveldplein is al jaren aan vernieuwing toe. Daarom laat het district Wilrijk, in samenwerking met Water-link, de omgeving van het plein vernieuwen. De werken starten op 24 februari.

De aannemer maakt onder meer werk van een veiliger kruispunt aan het Boeksveldplein en de Gallaitlaan. Het rioleringsstelsel wordt vernieuwd en er komt een nieuwe rijbaan, alsook parkeerstroken in kasseien en een voetpad in betonstraatstenen. Het plein wordt vergroot, waardoor auto’s niet meer rond het plein rijden, maar het langs één zijde kunnen passeren.

In de Uitspanningsstraat voorziet de aannemer een aangepaste, veiligere aansluiting met de Oudestraat. Ook hier komt er een vernieuwde, gescheiden rioleringsstelstel. De rijweg wordt heraangelegd, net als de parkeerstroken en de voetpaden. De straat wordt ingericht als enkelrichtingstraat. Dat betekent dat de auto’s door de straat richting Oudestraat zullen rijden.

Het district Wilrijk houdt op 29 januari een infomoment over de werken. Dat vindt tussen 18 en 19.30 uur plaats in buurthuis de Fakkel op het Boeksveldplein.