Anke Van dermeersch en Filip Dewinter voeren actie voor varkens

Filip De Winter en Anke Van dermeersch geven de varkens eten, die volgens hen ongeschikt
Klaas De Scheirder Filip De Winter en Anke Van dermeersch geven de varkens eten, die volgens hen ongeschikt
Gisteren was het Werelddierendag, voor het Vlaams Belang de gelegenheid om actie te voeren op de stadsboerderij van Wilrijk. Anke Van dermeersch en Filip Dewinter klommen samen met enkele supporters over het gesloten hek om de varkens van de boerderij te voederen.

"Al in juli werden wij gewaarschuwd dat deze dieren niet goed verzorgd worden. Ze kregen te weinig eten en drinken. Ook vandaag stellen we vast dat ze geen geschikt voedsel krijgen. Het eten dat er lag, bleek beschimmeld en vies", aldus Vandermeersch.


"De erfpachtovereenkomst werd eenzijdig door de stad verbroken nadat de erfpachthouder Pieter Marx van het bedrijf Greenmarx ernstig in gebreke bleef bij het onderhoud van de boerderij en zich weinig aantrok van de regels op vlak van voedselveiligheid", meent Filip Dewinter. Marx claimde op zijn beurt dat de stad achter zijn rug het contract veranderde om hem voor de sanering van de sterk vervuilde gronden te laten opdraaien.

"Verantwoordelijkheid"

Het Vlaams Belang wijst niet zozeer naar de erfpachthouder, die overigens niet aanwezig was, maar naar de stad, als grote schuldige in dit verhaal. "Door de privatisering en het daarop volgende juridische steekspel tussen de stad en de erfpachthouder, werd en wordt er nauwelijks naar deze varkens omgekeken en staat de ooit zo florissante boerderij van boer Karel te verkommeren. Het is hoog tijd dat de stad haar verantwoordelijkheid neemt. Dit wil zeggen dat ze zelf het terrein op haar kosten saneert en er terug een kinderboerderij in eigen beheer van maakt". (DILA)