Willebroek verplicht kwaliteitscontroles huurwoningen: “Schimmel op de muren, geen badkamer in huis... We zien té veel schrijnende situaties”

Een woning die te huur staat.
Photo News Een woning die te huur staat.
De gemeente Willebroek maakt in 2020 werk van een verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen. “Wie wil verhuren, zal het pand eerst moeten laten controleren. We zien té veel schrijnende situaties: schimmel op de muren, geen badkamer in huis... Ook voor deze woningen wordt schandalig veel geld betaald, dit moet dringend anders”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

“Onze gemeente telt spijtig genoeg honderden woningen en appartementen die sterk verouderd of helemaal niet onderhouden zijn. Deze ondermaatse panden worden - vaak zelfs tegen erg hoge prijzen - verhuurd, de gebreken komen pas aan het licht na klachten. Het gaat dan om de aanwezigheid van schimmel, de afwezigheid van een volwaardige badkamer, een toilet buitenshuis, een onveilige elektriciteitsinstallatie en meer. We werden ook al geconfronteerd met situaties waarbij een huisjesmelker tien mensen liet wonen in een pand met maar één kamer”, somt Bevers op.

We zijn volop in de weer met de opmaak van het reglement voor de invoering van een Willebroeks conformiteitsattest. Wie een woning
of appartement in onze gemeente wil verhuren,
zal éérst een kwaliteitscontrole moeten laten uitvoeren

Burgemeester Eddy Bevers

Stap voor zijn

“Wanneer er klachten zijn, vindt er vanuit de Vlaamse Overheid een inspectie plaats en kan het huis of de flat ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. Wij willen zulke schrijnende situaties voortaan echter een stap voor zijn. We zijn daarom volop in de weer met de opmaak van het reglement voor de invoering van een Willebroeks conformiteitsattest. Wie een woning of appartement in onze gemeente wil verhuren, zal éérst een kwaliteitscontrole moeten laten uitvoeren. Wie geen attest krijgt, zal eerst moeten investeren om het huis of appartement bewoonbaar te maken.”

Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) en schepen van wonen Bavo Anciaux (Open Vld)
rv Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) en schepen van wonen Bavo Anciaux (Open Vld)

Honderden huizen

“We baseren ons voor deze controle op de bestaande inspectiekaart van Vlaanderen, dit is een bestaande lijst met minimale kwaliteitsnormen rond basiscomfort, veiligheid en gezondheid waar elke woonst aan moet voldoen. “We hebben op dit moment nog geen volledig zicht op de situatie, maar vrezen dat in onze Kanaalgemeente enkele honderden huizen niet aan deze voorwaarden voldoen. We bekijken wie de controles kan uitvoeren, dit wordt waarschijnlijk een extra werklast voor onze eigen organisatie.”

Huursubsidies

Dat de huurprijzen door dit nieuwe conformiteitsattest mogelijk zullen stijgen, vreest de burgemeester niet. “We rekenen erop dat verhuurders de juiste prijs vragen voor hun pand, maar óók en vooral dat ze de nodige woonkwaliteit bieden aan hun huurders. Wie het als huurder toch te moeilijk heeft om te huren op de privémarkt, kan overigens steeds bij ons aankloppen voor huursubsidies.”

Een huurwoning  in Willebroek.
Vertommen Een huurwoning in Willebroek.