Willebroek legt 1 miljoen euro klaar voor steun na coronacrisis

David Legreve
De gemeente Willebroek houdt 1 miljoen euro klaar naar aanleiding van de coronacrisis. Dit investeringsfonds zal gebruikt worden om na de lockdown de economische en sociale activiteiten in de kanaalgemeente te ondersteunen en herstellen.

“Wij namen als gemeente naar aanleiding van de coronacrisis meteen enkele noodzakelijke en dringende maatregelen. Zo werden alle huurders van de gemeentelijke gebouwen vrijgesteld van huur voor de duur van de crisis. Ook wordt het betalend parkeren opgeschort tot eind juni.”

“Bovendien voeren we voor het jaar 2020 een vermindering van de algemene bedrijfsbelasting door, met voor 1600 handelaars zelfs een totale vrijstelling. Om onze lokale handelaars extra te ondersteunen, werd meteen een werkgroep opgestart en een #samentegencorona-cadeaubon gelanceerd”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

David Legreve

Sociale weefsel

“Om die maatregelen nu verder aan te vullen, leggen we één miljoen euro klaar. Dat geld gaat naar onze lokale ondernemers, handelaars en horeca maar ook naar het herstel van ons sociale weefsel. Heel wat verenigingen moesten immers hun activiteiten annuleren, en hebben zo minder inkomsten. Ook de Willebroekse senioren krijgen aandacht, want zij werden waarschijnlijk op sociaal vlak het hardst getroffen.”

Voorstellen

“We willen dit miljoen euro op een weloverwogen manier besteden, zodat het geld op de juiste plek terecht komt. Het schepencollege werkte al enkele voorstellen uit, maar we gaan de opties ook voorleggen aan de inwoners, handelaars, verenigingen en adviesraden in Willebroek.”

“Op dit moment zijn er al werkgroepen aan de slag, zij gaan mensen niet alleen online bevragen maar ook per post en via de telefoon worden vragenlijsten verdeeld en informatie verzameld. Zo komen we te weten welke maatregelen onze inwoners nuttig vinden om na de crisis zo snel mogelijk weer uit het dal te klauteren.”