Vrachtwagens duiken overal op

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN WILLEBROEK

Met de auto naar het werk gaan, dat is... zo goed als elke dag in de file staan op de A12.
Photo News Met de auto naar het werk gaan, dat is... zo goed als elke dag in de file staan op de A12.
Willebroek is door z'n centrale ligging erg populair bij de vele logistieke bedrijven. De wegen kunnen al dit verkeer niet meer slikken, de vrachtwagens duiken overal op en de inwoners staan mee in de file.

"We zijn net gestart met een nieuw registratiesysteem met ANPR-camera's, waarbij vrachtwagens die onze woonkernen inrijden, beboet worden", zegt Eddy Bevers (N-VA). "We breiden dit uit waar nodig, en de bedrijventerreinen krijgen nieuwe signalisatie met juiste aan- en afrijroutes. In Willebroek-Noord wordt de Brownfieldlaan aangelegd, ook de plannen voor de ontsluiting van site Kersdonk zijn eindelijk getekend en kunnen verder worden uitgewerkt. In het centrum tot slot willen we het Pleintje weer openstellen voor verkeer in beide richtingen."


"Ook Open Vld wil gaan voor meer vrachtwagensluizen, en er moet strenger opgetreden worden tegen fout geparkeerde vrachtwagens die voor onveilige situaties zorgen", zegt Bavo Anciaux. "Nieuwe bedrijventerreinen kunnen voor ons enkel mét een degelijke ontsluiting. Zolang er geen verbinding A12-Kersdonk is, kunnen deze plannen niet gerealiseerd worden. Om meer inwoners op de fiets te krijgen, moeten we de nodige fietssnelwegen aanleggen. Ook een voet- en fietsersverbinding op hoogte over het kanaal in het centrum is een optie."


"CD&V zet prioritair in op de fiets", zegt Maaike Bradt. "Niet de auto maar de mens moet centraal staan in nieuwe ontwerpen. Garandeer niet dat mensen kunnen parkeren, maar dat ze mobiel kunnen zijn. Zorg ervoor dat een kind van 12 alleen naar school kan fietsen. Stop wagens ondergronds, bijvoorbeeld onder het marktplein. Naar zwaar verkeer toe willen we bedrijven mee verantwoordelijk maken voor de GPS-sturing van de vrachtwagens."


"Vrachtwagens zijn in de toekomst voor Groen énkel nog welkom in de voor hen aangeduide zones. Die zones moeten al buiten Willebroek duidelijk aangegeven en makkelijk terug te vinden zijn", zegt Thierry Serrien. "En mogen we stilaan ook de conclusie trekken dat er genoeg blikken dozen voor overslag in onze gemeente staan, die naar verhouding van de ingenomen oppervlakte te weinig jobs opleveren?"

Fietsstraten

"Wij willen de vrachtwagensluizen efficiënter maken want buitenlandse vrachtwagens dreigen te ontsnappen aan de bestraffing" zegt Griet Reyntiens (sp.a). "We willen ook dat de ontsluiting van het vrachtverkeer via de A12 terug geactiveerd wordt. De dagelijkse file aan het kruispunt A12-N16 moeten we dringend aanpakken -samen met de hogere overheid- door er bijvoorbeeld een rotonde aan te leggen. Om meer Willebroekenaars op de fiets te krijgen hebben we fietsstraten, goed verlichte oversteekplaatsen en voldoende fietsenstallingen nodig."