Verloedering van centrum mag stoppen

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN WILLEBROEK

Heel wat handelszaken in het centrum staan leeg, sommige zelfs al jaren.
David Legreve Heel wat handelszaken in het centrum staan leeg, sommige zelfs al jaren.
Hoe hou je de verloedering van het Willebroekse handelscentrum tegen? Tijdens de huidige legislatuur zou hier sterk op worden ingezet, maar heel wat handelszaken staan nog steeds leeg en de Willebroekenaar shopt liever elders...

"We moeten inderdaad durven te zeggen dat het handelscentrum nog te kampen heeft met een kwaliteits- en imagoprobleem. Maar er is de voorbije jaren al heel wat werk verzet: we hebben nu een volwaardige en actieve dienst 'lokale economie', een goed werkende handelsvereniging, specifieke subsidies, een seizoens planning voor een actiever handelscentrum en meer", zegt Eddy Bevers (N-VA). "Voor de komende legislatuur heeft N-VA een vernieuwend en verrassend centrumproject klaar. Wij plannen pal in het hart van Willebroek een jachthaven-, woon- en winkeloppervlakte die zo prijzen kan wegkapen in gereputeerde architectuurwedstrijden. Ons doel is om met dit nieuwe project een positieve spiraal in gang te zetten en Willebroekenaren weer terecht fier te maken op hun gemeente."

Onkruid schiet metershoog op naast een braakliggend terrein.
David Legreve Onkruid schiet metershoog op naast een braakliggend terrein.

30 min gratis parking

"We moeten rekening houden met het feit dat er buiten het centrum een site is ontstaan met verschillende warenhuizen, die samen een groot aantal consumenten aantrekken voor hun dagelijkse aankopen", zegt Maaike Bradt (CD&V). "Die consumenten - ook van buiten Willebroek - moeten we tot bij onze handelszaken in het centrum krijgen. Dit kan door het centrum aantrekkelijker én beter bereikbaar te maken, mét een ondergrondse parking. De gratis parkeertijd willen we verhogen van 15 naar 30 minuten. Verder wil CD&V projectontwikkelaars aanmoedigen om dichter bij het centrum te investeren, startende zelfstandigen willen we helpen met een huurondersteuning voor een periode van 2 jaar."


"Laat ons eerst de infrastructuur aanpakken: sp.a wil een mooi, autovrij marktplein creëren mét een ondergrondse parking, in een autoluw centrum. Zo wordt het geheel meteen een pak gezelliger en lokken we volk. En waar meer mensen zijn, komen er ook automatisch meer handelszaken bij", zegt Griet Reyntiens (sp.a). "De parking Schoolweg willen we permanent gratis maken, op de zeer populaire parking van 'de post' plannen we een extra verdieping om de capaciteit daar te verdubbelen. Na de realisatie van deze plannen kunnen we nieuwe handelszaken aantrekken met incentives, sp.a wil ook focussen op het wonen boven de winkels."

Winkelen als beleving

Volgens Groen zijn de codewoorden voor het centrum 'autoluw, creatief en actief'. "Winkelen moet meer een beleving worden", zegt Thierry Serrien. "Wij willen in een makkelijk bereikbare en verkeersluwe zone samen met de handelaars voor meer creativiteit gaan: met start-ups, kunst in de straten en meer activiteit in onze handelskern. We schaffen ook de belasting voor eenmanszaken af."


"Er is toch al enige verbetering merkbaar: De leegstand maar zeker het aantal onbewoonbare panden in het centrum is gestagneerd. Bijkomend ligt het aantal ingevulde handelspanden hoger dan in het begin van de legislatuur", zegt Bavo Anciaux (Open Vld). "Eén wonderoplossing is er niet, maar wij willen voluit gaan voor voor het opkopen van handelspanden in het centrum om ze te herontwikkelen met projectontwikkelaars. In de meerjarenbegroting was hiervoor een budget beschikbaar van 1 miljoen euro, deze som willen we in de toekomst nog vergroten. Het is schepen Huyghe (CD&V) die vanuit IVA INNOVA deze aankopen had moeten doen, maar door de verkiezingen en het einde van haar politieke loopbaan heeft ze deze ambitie niet tot uitvoering gebracht. Na de verkiezingen moet dit budget dus dringend gebruikt worden." (EDT)