Verkoop van CC De Ster nog altijd niet rond: “Laatste poging, anders zoeken we nieuwe koper”

Het Oude Brouwerijgebouw in de Torenstraat is nog altijd niet verkocht.
David Legreve Het Oude Brouwerijgebouw in de Torenstraat is nog altijd niet verkocht.
De gemeente Willebroek doet een allerlaatste poging om het voormalige cultuurcentrum De Ster in de Torenstraat te verkopen aan de geïnteresseerde projectontwikkelaar. Die wou in 2015 meer dan 1 miljoen euro neertellen voor de oude brouwerij, maar kreeg niet de nodige vergunning. “Met een kleine bijsturing van de plannen moet dit project wél te realiseren zijn”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Maaike Bradt (CD&V).

Gemeenteraadslid Marc De Laet (sp.a) vroeg aan de bevoegde schepen een stand van zaken in het dossier van CC De Ster. Begin 2015 al deed projectontwikkelaar Gands immers een bod van 1,125 miljoen euro op het oude brouwerijgebouw en aangrenzende perceel in de Torenstraat. Het bedrijf wou op het perceel 40 appartementen en een ondergrondse parking bouwen.

Vergunning vernietigd

Maar aan het bod waren opschortende voorwaarden verbonden, onder andere het verkrijgen van een definitieve en uitvoerbare omgevingsvergunning. Die vergunning werd eind 2015 door het Willebroekse schepencollege afgeleverd. De buurt protesteerde echter bij de provincie Antwerpen en de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de afwijkingen op de bouwvoorschriften. Na een jarenlange juridische strijd werd de vergunning uiteindelijk vernietigd.

Project kan wél

“We dachten in eerste instantie dat er zonder vergunning ook geen verkoop meer mogelijk was. Ondertussen hebben we de nodige adviezen ingewonnen en zijn we ervan overtuigd dat we wél kunnen verkopen aan deze projectontwikkelaar. Het ontwerp is immers vergunbaar, men moet het huidige project enkel wat bijsturen. Zo zijn er onder andere aanpassingen nodig aan de bovenste bouwlaag, daarna kan er probleemloos een nieuwe vergunning aangevraagd worden en kan het project toch nog gerealiseerd worden”, zegt Bradt.

Terug te koop aanbieden

“We gaan daarom nu een allerlaatste keer aan de kandidaat-koper vragen om over te gaan tot een onmiddellijke en onvoorwaardelijke verwerving van CC De Ster. Als de projectontwikkelaar niet op ons voorstel wil ingaan, gaan we voor een minnelijke ontbinding van de gunning en zullen we CC De Ster opnieuw te koop aanbieden. We pakken het dossier dan niét meer op dezelfde manier aan, want we hebben nu wel geleerd dat we zulke voorwaarden beter niet meer opnemen in een overeenkomst.”